auto
30 Ekim 2019, 9:45
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

2019 – 2020 | 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Parktaki Bilim Cevapları 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.

Cevap: İleri görüşlülüğünü yansıtmaktadır.Çünkü bilim geliştikçe söylenen sözlerin çürüme ihtimali vardır.O yüzden öncelik vermemiz gereken şey bilimdir.

2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden?

Cevap: Ben en çok salıncağa binmekten keyif alırım.Ne kadar yükseğe çıkarsam yıldızlara ve gökyüzüne bir o kadar yaklaşırım.Bu sayede birazda olsa özgürce nefes aldığımı hissedebilirim


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Cevap:8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

2.ETKİNLİK

“Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

 • Hareket enerjisine ne ad verilir?
 • Salıncağa potansiyel enerjiyi nasıl kazandırırız?
 • Sürtünme kuvveti nasıl oluşur?
 • Kaydırakta hangi enerjiyi oluştururuz?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

3.ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Parktaki oyuncakların fiziki kuralları

Ana fikir:Hayatımız da her an bulunan fiziki kurallar.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri “amaç-sonuç, koşul-sonuç” anlamları verecek şekilde “Parktaki Bilim” metninden tamamlayınız. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini yazınız.

Cevap:8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

5.ETKİNLİK

“Parktaki Bilim” metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.

Cevap:8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Derse hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülke ekonomimiz için önemi ile ilgili yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla (panel, sempozyum, forum vb.) paylaşınız.

Cevap:

BOR NEDİR?

Bor madeni, B simgesiyle gösterilen sert yapılı ve ısılara karşı dayanıklı olan bir elementtir. Son dönemlerde ismini sıklıkla duyduğumuz bor madeni, 4000 sene önce ortaya çıkartılmış ve ilk kez Tibet’te kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Hititliler ve Sümerliler tarafından gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmış, Araplar da ilaç ile alakalı işlerinde, Eski Yunanlılarda temizlik ile alakalı işlerinde, Romalılarda cam işlemelerinde ve Mısırlılarda mumyalama ile alakalı işlerinde kullanmışlardır. Yani son dönemlerdeki fazlasıyla ismini duysak da aslına bakarsanız eski dönemlerde de sıklıkla kullanılmaktaydı.

Bor elementi karşımıza doğada tuz şeklinde, bazı elementler ile karışmış biçimde ve serbest şekilde çıkar. Dünyadaki en önemli olan bor elementi kaynakları ülkemizde, ABD ve Rusya’da bulunmaktadır.

Birçok alanda kullanılan maden en sık otomobil sektöründe, inşaat sektöründe, bilgisayar sistemlerinde, askeriye de kullanılmaktadır. Ülkemiz bor madenlerinin yaklaşık olarak % 75’sine sahip olan bir ülkedir, bundan dolayı da konum açısından önem taşır. İhracatı ve üretimi oldukça düşük olduğundan dolayı ülkemize var olan getirisi de düşüktür. Ülkemizde yer alan bor yatakları Kütahya- Kestelek, Balıkesir- Bigadiç, Kütahya- Emet, Eskişehir- Kırka tesislerinde yer almaktadır.

BOR NEREDE KULLANILIR?

Bor madeni, deri renklendirici, böcek öldürücüler, bitki öldürücüler, elektronik rafinasyon, kozmetik, ilaç, çimento korozyon önleyiciler, yapıştırıcılar, refrakter, dezenfekte ediciler, katalistler, naylon, gübre, yangına dirençli olan malzemeler, Nükleer yakıt teknolojisi, tıp sanayi, tekstil cam elyafı, borun alaşımları, Metalurjik flux, İzole cam elyafı, Borun silikat, Antiseptikler, tıp sanayi camları, elektrik camları, borik asit üretimi, fotoğrafçılık, boya, tekstil, metallurjik uygulamalar, ataşe dayanıklı olan malzeme, deterjan sanayinde, sabun sanayinde, kaplama sanayinde, emaye sanayinde, cam sanayisi alanlarında kullanılmaktadır.

Bu maden, stratejik açıdan topraktan çıkarıldığında gerek rafine olan bor ürünleri olarak gerekse hammadde olarak, yaygın bir biçimde insan yaşamının her alanında kullanılabilecek olan endüstriyel madenlerin içinde yer alır.

Dünyadaki uzay teknolojisinde kullanılmakta olan bor, bilgi ve elektronik çağın yaşanmasında ve ulaşılmasında bu madenin katkılarını yadsımak mümkün değildir. Dünyadaki bilim dergileri içinde bulunan Scientific American bordan oluşan bileşiklerin petrolün yerine kullanılabildiği bir otomobili geliştirdiğinin haberini yaptı. Araçlarda bor madeninin kullanılması ile alakalı olan konular uzun dönemdir, batılı olan firmaların gündeminde yer almaktadır.

BOR MADENİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bor madeni önemli olması, ülkeleri bu konuda ilgili şekilde davranmaya ve çıkarlarını düşünmeye sevk eder. Bor hakkında yapılmış olan çalışmaların ve sürdürülmekte olan araştırmaların, bor bileşenlerinin ileri teknoloji ile üretilen ürünlerde oluşan yeni kulanım alanları keşif etmesi, bor madenini gelecek yıllarda, petrolde olduğu gibi üstünde uluslar arası mücadele yaşanacak bir maden konuma getirecektir

Çünkü hidrojen -252 santigrad derece yani oldukça düşük olan sıcaklıklarda bile sıvılaşır. Gaz halinde olduğunda ise oldukça çok alan kaplar, patlayıcı bir gaz olduğundan kaynaklı olarak depolama ve taşıma esnasında tehlikeli olayların kapılarını aralayabilir. Bundan dolayı, bor da bulunan bileşenlerin hidrojen taşıma ile alakalı olan kapasiteleri, bileşenlerinin yakıt açısından taşıyıcı olarak kullanılması yeni bir önem kazanmaktadır. ABD’de bulunan Millenium Cell firması tarafından prototip bir araç üstünde denenmiş olan yöntemde, su ve hidrojen bazlı sodyum bor hidrid bileşeni halinde depolanmaktadır. Yanıcı özelliği olmayan bu çözelti, katalizör ile temasa halinde olduğunda hidrojen vermektedir. Aksi olan durumlarda ise hidrojen üretimi olmamaktadır.

Hidrojenin üretilmesinden sonraki aşama borohidrid olan yakıtın bir bor çözeltisine dönüşmesidir. Bu çözelti de bir tank içinde saklanabilir ve tekrardan borohidrid yakıta dönüştürülebilir. Yani, bor bu tarz uygulamalarda ve benzeri uygulamalarda yakıt olarak kullanılmaz. Taşıyıcı görevi yapar ve tekrardan kullanılabilme özelliğine sahiptir.

BOR MADENİ NEREDE KULLANILACAK?

Şu günlerde uçakların yakıtlarında katkı malzemesi olarak kullanılan bor madeni önümüzdeki yıllar içinde kara ve deniz taşıtlarında da kullanılması açısından planlanıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde, bor madeninin pillere destek olarak kullanılması pillerin 3 kat daha fazla güçlü olmasını bekleniyor. Bundan kaynaklı olarak bor madeni pillerin gücünü artırmasından kaynaklı olarak elektrikli araçların pil gücü sıkıntılarını çözecektir.

Ayriyeten bor madeninin diğer madenlerin yerine kullanılabilmesi açısından halen araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalar neticesinde olumlu sonuçlar çıkarsa, ülkemiz stratejik açıdan oldukça büyük bir güç kazanacaktır. Bor madeninin hafif olması, sürtünmeyi azaltması, enerji verimliliği, ısıya karşı olan dayanıklılığından kaynaklı olarak önemi de büyüktür. Bu detayların hepsi dünyanın bu elemente karşı olan gelecekteki düşkünlüğünü gösteriyor. Yapılan planlamalar açısından bir sıkıntı çıkmazsa ülkemiz bu açıdan büyük bir refah sahibi olacak ve ekonomik açıdan kendini güçlendirecektir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

a) Aşağıda serim bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.

KARANLIĞIN FORMULÜ

Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışım tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu, gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıradursun bu değişiklikten en çok etkilenip canı sıkılanlar çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar.

Çocuklar bu duruma çözüm bulmak istiyorlardı.Gittikçe düzen değişen dünya da nasıl bir çözüm bulabilirler diki.Çocuklardan biri gökyüzüne lamba yerleştirme fikrini sundu.Diğerleri ise sokaklara çok yansıyan lambalardan takmak istediklerini söylediler.Bu fikirlerini aileleriyle konuşarak harekete geçtiler.En azından aileleri çocuklarını oyun oynarken gönlü rahat bir şekilde bırakabileceklerdi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Cevap: 8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.

Cevap:8. Sınıf Türkçe Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Sayfa 88-89-90-91-92-93-94-95 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 8 sinif turkce ders kitabı cevapları sayfa 99
 • 19 Aralık 2019 | 14:22:17
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Mustafa Kemal Paşanın her zaman olduğu gibi tüm düşünceleri bilimi destekler eğer bir gün bilimle ters düşerse söylediklerim diyerekten de ilk baştaki sözü söylüyor.Ters düşerse bilimi seçin diye.Keşke seni tanıma fırsatımız olsaydı ATAM

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.