Anasayfa Fen Bilgisi Makaleler Türkçe
8 Ekim 2019, 22:57
Mehmet
Yönetici
Konu Sayısı: 1261

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61 Cevapları MEB Yayınları

2019 – 2020 | 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB  Yayınları İSTİKLAL YOLCULUĞU Cevapları 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB

1. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine yurdun farklı bölgelerinde, işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmesi neyin göstergesidir?

Cevap: Halkı ayaklandırıp mücadele edeceklerini bu toprakları koruyup ondan vazgeçmeyeceklerini göstermek amacıyla yapmıştır.

2. Mustafa Kemal Paşa, mitingler yapılırken taşkınlık yapılamamasını özellikle vurgulamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın bu şekilde bir uyarıda bulunmasındaki amaç ne olabilir?

Cevap: Sadece milli mücadele uğruna toprakları için hareketlendiklerini göstermek istemiştir. Yapacakları kötü davranışlar olumsuz etkide geri dönme ihtimalini göze alarak uyarıda bulunan Mustafa Kemal doğru bir strateji uygulamıştır.

3. İşgalleri protesto için mitingler yapılması Millî Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap: Bu mitingler sayesinde halk uyanmış ve direnişe geçmeye başlamıştır.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB

Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı ve bazı komutanların da imzaladığı Amasya Genelgesi’nin önemli maddeleri aşağıda verilmiştir. Genelge maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Amasya Genelgesi
a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
ç. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
d. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.
e. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Cevap:

  • Millî Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir : a, b
  • Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi, kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.: c, e
  • Bundan sonra yapılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici olması amaçlanmıştır: ç, d

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB

Mustafa Kemal, Nutuk’ta, askerlik görevinden istifasını aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır. İfadeleri okuyarak soruları cevaplayınız.

“Bundan sonra resmî sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakârlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devamettik…” (Kemal Atatürk, Nutuk, s.37)

1. Mustafa Kemal’in tereddüt etmeden görevlerinden istifa etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?

Cevap: Korkmadan aldığı kararları uygulamak için görevinden vazgeçmiştir.

2. Mustafa Kemal’in bütün sıfat ve yetkilerini kaybetmesine rağmen yoluna devam etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?

Cevap: Gittiği yolda ve aldığı kararlarda sonuna kadar vazgeçmeden gittiğini, azimli ve sabırlı olduğunu gösterir.

3. Mustafa Kemal yoluna devam edecek gücü nereden almıştır?
Cevap: Yoluna devam etmek için gücünü halktan almıştır. Çünkü bu topraklar kendinin olduğu kadar Türk milletinindir. O yüzden milletin desteğini alarak kararlarını uygulamaya koyulmuştur.

4. Mustafa Kemal’in “vicdani görev” olarak tanımladığı görev nedir?

Cevap: Vatanı mevki sahibi olmasa bile düşman elinden kurtarıp refaha erdirmektir.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Erzurum Kongresi toplandı. Mustafa Kemal’in başkan seçildiği Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Kongre maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Erzurum Kongresi Kararları

a. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
b. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.

c. Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
ç. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
d. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
e. Manda ve himaye kabul edilemez.
f. Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve Hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Cevap:

  • Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir:B,F
  • “Tam bağımsızlık” ilkesine vurgu yapılmıştır: Ç,E
  • Osmanlı Hükûmetinin denetlenmesi amaçlanmıştır: C
  • “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır: A, D

Erzurum Kongresi’nde bir masanın etrafında toplanarak yaşadıkları toprakların kaderini omuzlarına yüklenen vatansever insanların o hâlini hiç düşündünüz mü?

Cevap: Aldıkları kararları zor şartlar altında kabul etmek zorunda olan, ama milletin ve vatanın iyiliği için üstlerine yüklenen yüklerle bir kez daha kahramanlıklarını kanıtlamış oldular. 


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB

Erzurum Kongresi’nde “Müslüman halkın bölgeden göç etmemesi” yönünde karar da alınmıştır. Sizce bu kararla ne amaçlanmıştır?

Cevap: Bulundukları bölgelerde azınlıkların fazla olmaması için böyle bir karar alınmıştır.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB

Temsil Heyetinin çalışmaları sonucunda Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalması sizce neyin göstergesidir?

Cevap: Damat Ferit Paşa dış devlet yancısı olduğunu gösterir. O zamanda devleti milleti kurtarmak değil de İngiltere  ye yardım amaçlı devlet başında durmaktaydı. 

Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul’da toplanmasının sakıncalı olacağını düşünüyordu.
Mustafa Kemal’in böyle düşünmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Cevap: İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e karşı olduğu için ve görüldüğü yerde tutuklanması emri verildiği için İstanbul da olursa bu toplantı yapılamayacağından dolayı olmasını istememiştir.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 52-53 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

bağlantı

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.