auto
23 Ocak 2021, 3:13
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 95-96-97-98 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1) Cisimlerin zemine uyguladıkları basınç nelere bağlıdır? Açıklayınız.

Cevap:Cisimlerin ağırlığına ve yere değdikleri yüzey alana bağlıdır.

2) Kar ayakkabılarınının geniş tabanlı olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Cevap:Basıncın azalmasını sağlamak için

3) Sıvıların uygulamış olduğu basınç nelere bağlıdır? Açıklayınız.

Cevap:Sıvının yoğunluğuna ve basıncı ölçülecek noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığına bağlıdır.

4) Sıvıların basıncı iletme prensibinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına 3 örnek veriniz.

Cevap:İtfaiye merdivenleri,hidrolik fren sistemleri,berber koltukları

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1) Katı cisimlerin zemine yaptıkları basınç, cisimlerin zemine temas eden yüzey alanları ileters.. orantılıdır.
2) Bıçakların kesici yüzeylerinin küçük olması basıncın …artmasına….neden olur.
3) Katılar kendilerine uygulanankuvveti..……. aynen iletir.
4) Temas yüzey alanı aynı olan cisimlerden, ağırlığı fazla olanın basıncı daha …büyüktür…..
5) Sıvıların uyguladığı basınç, derinlik ile doğru………. orantılıdır.
6) Derinlikleri aynı olan sıvılardan ……yoğunluğu.……. fazla olan sıvının basıncı daha fazladır.
7) Özdeş sıvıların basıncı, derinlik aynı iken sıvı miktarına……. bağlı değildir.
8) Kapalı kaplarda bulunan sıvılar, basıncı sıvının her noktasına ve kabın iç yüzeyindeki tüm noktalara aynen iletmesi …Pascal… …prensibi.. olarak bilinir.
9) Hava yastıkları …gazların…. basıncı iletme prensibinden yararlanılarak yapılmıştır.
10) Kavramlar arasındaki ilişkilerden çıkan genellemelere prensip…... adı verilir.

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:
1) (D) Gazlar kendilerine uygulanan basıncı aynen iletir.
2) (Y) Yüzey alanının artması cisimlerin zemine yaptığı basıncı artırır.
3) (D) Basınç birimi Pascal’dır ve ‘’Pa’’ ile gösterilir.
4) (D) Sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

5) (Y) Sıvılar kendilerine uygulanan kuvveti aynen iletir.
6) (Y) Yoğunluğun artması sıvı basıncını değiştirmez.
7) (D) Berber koltuklarında Pascal prensibinden yararlanılır.
8) (D) Gazlar da sıvılar gibi basıncı her yöne aynen iletir.
9) (Y) Hava, içerisinde bulunan bazı cisimlere basınç uygular.
10) (D) Açık hava basıncını ölçen aletlere barometre denir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1) Özdeş küpler ile oluşturulan aşağıdaki cisimlerden hangisinin zemine yaptığı basınç en büyüktür?

Cevap:8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 95-96-97-98 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

2) Günlük hayatta basıncın artmasını veya azalmasını istediğimiz durumlar vardır. Buna göre;
I. Çivilerin ucunun sivri olması
II. İş makinelerinin geniş tekerlekli olması
III. Ördeklerin perde ayaklı olması
Yukarıda maddeler hâlinde verilen olaylardan hangisi ya da hangileri basıncı artırmaya yöneliktir?

Cevap:A
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

3) Aşağıda verilen harfler ters çevrilir ise sırası ile zemine yaptıkları basınç nasıl değişir?

Cevap:8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 95-96-97-98 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

4-Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olup olmadığını deney yaparak gözlemlemek isteyen
Sema, verilen kaplardan hangi ikisini seçerse amacına ulaşamaz?

Cevap:D
A) X ve Z B) Y ve Z C) X ve Y D) Z ve T

5-İçerisinde su ve zeytinyağı bulunan özdeş kaplara eşit derinlikte olacak şekilde A ve B noktalarından özdeş delikler açılıyor. Sıvıların zemindeki ilerleme miktarı da şekildeki gibi olduğuna göre;
I. B noktasındaki sıvı basıncı A noktasındaki sıvı basıncından daha fazladır.
II. X1 mesafesi Y1 mesafesinden daha büyüktür.
III. A noktasına etki eden sıvı basıncı zamanla azalır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür.)

Cevap:C
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

6) Yanda verilen kap ters çevrilir ise aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur?

Cevap:D
A) Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı artar.
B) Cismin zemine yaptığı basınç artar.
C) Sıvı yüksekliği artar.
D) Kabın ağırlığı artar.

7) Su dolu olan şekildeki kabın Z, Y ve X noktalarına etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap:B
A) Z = Y >X
B) Z = Y = X
C) Y > Z > X
D) X > Y > Z


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 95-96-97-98 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • fen bilimleri 8 sınıf ders kitabı cevapları sayfa 97
 • 19 Aralık 2019 | 15:01:06
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Gaz basıncını incelemek istersek Elektrik süpürgesini düşünebiliriz gaz basıncı etkisiyle çalışır.
  meyve suyunu pipetle içmek,lavabo tıkandığında kullandığımız lavabo pompaları da gaz basıncı ile yapılır

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.