11 Eylül 2019, 4:30
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1261
Mesajlar
0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 36-37-38-39-40-48-49-50 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU Etkinliği Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Ekoyay

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.

Cevap : Türkler Orta Asya’da Çin ve çevrede ki saldırgan milletlerden uzaklaşmak için Anadolu’ya göç etmiş ve zamanla buraları vatan edinmiştir. Bunun yanı sıra Anadolu’nun Verimli ve bereketli toprakları, Jeopolitik konumu bu göçü etkileyen önemli faktörlerdir.

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

Cevap : Bence Kayıların ok ve yay kullanma konusunda çok yetenekli olması bayraklarında bu sembolleri kullanmaya sebep olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Ekoyay

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Cevap : Bizansın baskıcı politikası Başta Kayı olmak üzere diğer Türk boylarınıda birleşmeye ve bir güç olarak birleştirmiştir.

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız

Cevap : Bence Bu durum diğer Milletlerden insanların Osman Beye ve halkına bakış açısını olumlu etkilemiştir. Müslüman olmayan halkın Müslümanlara karşı bakış açısı değişmiş ve birlikte yaşamalarının önü açılmış ve kolaylaşmıştır.

Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.

Cevap : Söğüt yazan yeri işaretleyiniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Ekoyay

1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?
Cevap : Selçuklu İmparatorluğunun hükümdarından bahsedilmektedir.

2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?
Cevap : Bu toprakları fetheden kişi olmak ve bu topraklarda eski olmak.

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?
Cevap : Osmanlı Devletinin geçmiş varlığı ile bir çok sıkıntısı olan kişi ve kişiler olayları farklı anlatabilmektedirler.

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?
Cevap : Osman Beyin babası bu topraklarda yıllarca savaşmış ve bir Bey olarak çok üstün görülmüştür. Oğlu Osman Bey de babası gibi zaferden zafere koşmuş ve bu beyliği bir Devlet haline getirmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Ekoyay

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

Cevap : Bunun ana sebebi Karesioğulları ile iş birliği yapmaları ve iyi bir donanmaya sahip olmalardır. Bunun yanı sıra burada bulunan yerli halk ile çok iyi geçinmiş ve bir çok hak verilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Ekoyay

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

Cevap : Bu durum Osmanlı Devletinin elini çok güçlendirmiştir. Boğazların konumu Asya ile Avrupa arasında bir köprü olduğu için tam bir ticaret noktasıdır. Buradan alınan vergiler ülkenin kalkınmasında çok büyük rol oynamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Ekoyay

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Cevap : Minyatürlere göre Osmanlı askerleri çok güçlü ve yapılı askerlerdi. At üstünde, ok atmada ve benzeri bir çok savaş aletini kullanmakta çok yeteneklilerdi.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Ekoyay

1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap : Geçmişten günümüze kadar gelmiş tarihi eserlerin önemini anlıyorum.

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?
Cevap : Bu önem sayesinde yabancı turistler bu miraslar görmeye geliyor ve ülkemize döviz getirisi oluyor.

3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?
Cevap : Bir çok cami, Köprü, Ev, Kervansaray ve benzeri kamu yararına inşaatlar yapmıştır.

4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?
Cevap : İki ülke arasında tarihi değerler aracılığı ile sıcak bağlar kurulmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Ekoyay

İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Askeri : Fethedilen yerlerin korunması kolaylaşmıştır, Orduya lojistik destek sağlanmıştır.

Ekonomik : işlenmemiş toprakları yerleştirme politikası ile işlenir hale getirilerek ekonomiye katkı sağlanmıştır.

Siyasi : Göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmesi ile ekonomik gelir sağlanmıştır.

Kültürel : Balkanlarda imar faaliyetlerin gerçekleşmesi ile Türk-İslam kimliği kazanmış

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

Cevap : Bunun ana sebebi Türklerin Avrupa’ya doğru ilerlemelerinden korkmalarıdır. Kuzu kurda dönmeden onu yok etmek istemişlerdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Ekoyay

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

Cevap : Bunun sebebi Osmanlının bu savaş sonunda siyasi olarak yanlış kararlar almasıdır. Burada ki halk bu yenilgiden sonra ayaklanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Ekoyay

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?
Cevap : Devşirme sisteminden söz edilmektedir.

2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?
Cevap : Alınan çocuklar yeniçeri ocağına asker olmaktadır.

3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?
Cevap : Türk örf ve adetlerini öğrenmeleri için.

4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?
Cevap : En yetenekli ve en iyilerini seçer.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Ekoyay

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Cevap : Osmanlı devletini yönetenler yetenekli ve alanlarında usta kişilerdir.

Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Cevap : Osmanlı zamanında da Yabancı insanlara karşı her zaman misafir Perver ve konuk sever olmuşuzdur, günümüzde de aynı şekilde bu nizam devam etmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Ekoyay

Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

Coğrafi konum : Zaferlerin yayılmasında ve insanların bizim kültürümüze çabuk adapte olmasını sağlar.

İskân politikası : Fethedilen bölgelerde kalıcı olmamızı ve burada ki insanları Türkleştirmemizi sağlamıştır.

Askerî yapı : Devşirme sitemi sayesinde ordumuz kısa sürede güçlenmiştir.

Adaletli yönetim : Müslüman ve Gayri Müslim olan insanlar her zaman adalet önünde eşit tutulmuştur.

Anadolu Beylikleriyle ilişkiler : Anadolu’da ki Türkler ile ilişkilerimizin iyi olmasını sağlamıştır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık 2020 - 2021 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

 • 10 Aralık 2019 | 20:36:00
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Türkler o dönemde anadoluda geniş bir alana yayılmış ve verimli toprakları kontrol altında tutuyordu.Bu dönem içerisinde tüm türk beyliklerini bir araya getirerek büyük bir devlet haline sonrasında imparatorluk haline getiren osmanlılar olmuştur

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.