auto
2 Aralık 2020, 10:47
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Tema: Çocuk Dünyası Kanatlanın Çocuklar Etkinlik Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyorsunuz? Bu oyunların hangi ülkede yapıldığını, karakterlerini, amacını, bölümlerini vb. ni anlatınız.

Cevap:Pubg oyununu oynuyorum. Oyunun tasarımcısı Brendan Greene aslen İrlandalı fakat bu video oyununun geliştiricisi olarak bilinen Bluehole Studio Güney Koreli bir şirket. 

2. Bilgisayar oyunlarını oynarken ve oynadıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap:Oynadığım oyun benim sadece o andan zevk almamı sağlıyor. Ve oyunda yükselmeye çalışmak için iyi bir çaba gösteriyorum.

3. Sizce bilgisayar oyunları çocuklar için yararlı mıdır, zararlı mıdır?

Cevap: Bence oyuna göre değişir. Silahlı oyunlar benim oynadığım gibi kötülüğe teşvik eder. kontrollü kullanmamız gerekir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunları kendi sözlüğünüze kaydediniz. Bu kelimelerin önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğünüze yazınız. Bu kelimelerle cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Cevap:

Sofra :masa, sini, yaygı gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu.

Cümlem: Akşam ailecek sofrayı kurduk

matlaşmak: parlaklığını yitirmek

Cevap :Aldığım mat ojenin rengi çok güzeldi.

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

• Bence “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu:

Cevap:Çocukların yok olan hayallerinin geri gelmesi.

• Ben olsaydım bu şiire şöyle bir başlık koyardım:

Cevap: ÇOCUKLARIN HAYALLERİ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Metinli ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiye bir özlem olduğu, şiirin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

Cevap:Birinci ve ikinci kıtalarından anlaşılmaktadır.

2. “Kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

Cevap:Şair burada çocukların oyun oynarken  zamanının kuşlar gibi geçip gittiği

3. Çocuk oyunlarının değiştiği hangi ifadelerle anlatılmaktadır?

Cevap: zamanın uçup gittiğini söyleyerek anlatmak istemiştir.

4. Şiirde hangi kavramlar karşılaştırılıyor?

Cevap: Eski çocuk oyunları ve şimdiki zamandaki bilgisayar oyunları

5. Şair “oyun” kavramını nasıl ele almıştır?

Cevap:Çocukların hayal dünyalarından bahsederek ele almıştır.

6. Şair, çocuklarla ilgili umutlarını ve isteklerini şiirin hangi bölümlerinde ve nasıl ifade ediyor?

Cevap: Kanatlanın rüyalar,
Delin bulutları bin bir yerinden…
Yeniden başlasın yağmuru
Masal çiçeklerinin.

Yeniden yeşersin
Dudaklarda tebessüm.
Kanatlanın çocuklar!

7. Şiirde benzetme yapılmış mıdır? Örnekler veriniz.

Cevap: yapılmıştır. Bilgisayar köşeli dünyalara benzetilmiştir.

8. “Kanatlanın çocuklar!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Hayallerini özgürce kurabilmelerini istiyor.

4.ETKİNLİK

Günlük hayatınızda sıkça karşılaştığınız alt alan adı uzantılarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

a. Tabloda görüldüğü gibi üniversitelerde edu, devlet kurum ve kuruluşlarında ise genellikle gov uzantılı siteler kullanılır. Sizce bu kurum ve kuruluşlarda ne tür çalışmalar yapılır, ne tür hizmetler verilir?

Cevap:Üniversitelerde eğitim ve araştırma üzeri çalışmalar. Devlette ise hizmet amaşçlı çalışmalar yapılıyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki konularda hangi kaynakların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

İşaretlediğiniz bilgi kaynaklarının bu konularda neden daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Üniversite ve devlete ait siteler olduğu için daha güvenilirdir.

5.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki dizelerde altı çizili ve renkli yazılmış kelimelere dikkat ediniz. Soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

• Altı çizili kelimeler hangi varlık, kavram ya da nesneleri karşılamaktadır?

Cevap: İsimleri karşılamaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ekoyay Yayınları

• Altı çizili kelimeler olmazsa bu kelimelerin karşıladığı varlık, kavram ya da nesneleri
nasıl ifade edebilir, nasıl tanır ya da nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Açıklayınız.

Cevap:İfade veya ayırt edemeyiz.

• Mavi renkli kelimeler hangi kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir?

Cevap: İsmlerin durumlarını ve niteliklerini belirtmektedir.

• Mavi renkle kelimeler olmadan bu kelimelerin nitelediği ya da belirttiği kelimelerin
özellikleri tam olarak anlaşılabilir mi? Niçin?

Cevap:Anlaşılmazdı çünkü onların özelliklerini belirtecek tek kelimeler bunlardır.

• Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar mı?

Cevap: Karşılar

b. Etkinliğin a kısmındaki altı çizili kelimeler birer isimdir. İsimler(adlar); canlı varlıkları,
nesneleri, kavramları, duyguları, düşünceleri vb. karşılayan, onları anmaya ve birbirinden
ayırmaya yarayan kelimelerdir. İsimler Türkçenin temel ögelerindendir.

Türkçemizde isimler varlıklara verilişine göre özel isimler ve cins isimler olarak ikiye ayrılır. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimeler özel isim; aynı türden varlıkların tümünü anlatan kelimeler de cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen bulut, rüya, cüce, el, tuş, masal, zaman, kuş, çocuk gibi kelimeler cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen İnternet kelimesi ise özel isimdir.

Siz de özel ve cins isimlere örnekler veriniz.

Cevap: 

Özel isimler: Atatürk,İstanbul,Ankara…

Cins isimler:kalem,kitap,çanta…

Özel ve cins isimlerin olmadığı cümleler kurulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

Cevap:Kurulabilir.Örneğin ‘Çalışıyorum’ fiil cümlesi kurmuş oluruz. Yine yaptığımız işi  belirtir.

İsimler varlıkların sayısına göre tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri olarak üçe
ayrılır. Tekil isimler, sadece bir varlığı, kavramı ya da nesneyi karşılayan ve çoğul ekini (-lar,
-ler) almayan isimlerdir. Örneğin, okuduğunuz metinde geçen gece ve cüce kelimeleri tekil
isimdir.
Çoğul isimler birden çok varlık, nesne ve kavramı karşılayan isimlerdir. Bu isimler “-lar,
-ler” çoğul ekini alır. Kuşlar, çocuklar, saatler gibi kelimeler çoğul isimdir. Topluluk isimleri
ise çoğul eki almadan birden çok varlığı, kavramı ya da nesneyi karşılayan isimlerdir. Aile,
sürü, ordu gibi kelimeler topluluk ismidir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıda istenenlere göre kutucuklara isimler yazınız.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

Okuduğunuz şiirde şair, tekil ve çoğul isimleri kullanmadan duygu ve düşüncelerini bize
iletebilir miydi? Açıklayınız.


Cevap:İletebilirdi fakat anlatmak istediğini net bir şekilde ifade edemezdi.

İsimler, varlıkların oluşuna (niteliklerine) göre somut ve soyut isimler alarak da ikiye ayrılır.
Bu ayırmada ölçü, varlıkların duyu organlarıyla algılanıp algılanamadıklarıdır. Duyu
organlarından herhangi biriyle algılanabilen varlıklara verilen isimler somut isimlerdir. Duyu
organlarının herhangi biriyle algılanamayan, var olduğu his ve düşünceyle bilinen kavramları
karşılayan isimler ise soyut isimlerdir. Kardeş, insan, kuş, uçurtma, sakal, somut
isimlere; kardeşlik, insanlık, öfke, anlayış, mutluluk ve soyut isimlere örnektir.

Siz de okuduğunuz metinden somut ve soyut isimlere örnekler bulunuz.

Cevap: 

Somut isimler: klavye,fare…

Soyut isimler:Hayal,rüya,sevgi…


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların, isimleri nasıl nitelediğini ya da belirttiğini
noktalı yerlere yazınız.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayınları

Sıfatlar, işlevleri ve anlamları bakımından iki gruba ayrılır: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. İsimleri çeşitli bakımlardan (renkleri, özellikleri, durumları vb.) niteleyen kelimeler niteleme sıfatlarıdır. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirten kelimeler ise belirtme sıfatlarıdır. Buna göre yukarıdaki sıfatların numaralarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap:

Niteleme sıfatları:1-5-8-10-12

Belirtme sıfatları:2-3-4-6-7-9-11

Hiç sıfat kullanmadan hikâye, masal, şiir vb. bir metin oluşturulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: oluşturulabilir. Fakat anlatılmak istenen net şekilde ifade edemez.


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfatları belirleyiniz. Bu isim ve sıfatların bulundukları cümlelerin (dolayısıyla metnin) anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

(…)
Ne pahasına olursa olsun bitmeliydi bu. Onun
için bekledi. Ve ses tekrar konuştu.
– Gözlerinizi yumun ve açın. Sen de genç ağaçkakan.
Her ikisi birden gözlerini yumdular ve açtılar. Baba,
ağır bir ameliyattan sonra kendine gelen bir
hasta gibi etrafına bakındı. Acaba başarmışlar
mıydı?
Ah, evet, evet! Oğlu da yanında olduğu hâlde yuvalarındaydılar.
Oğlu, gözleri hâlâ yumuk olduğu hâlde karşısında
dimdik duruyordu.
Ona sevgiyle baktı. Bu anın gerçekleşmesi için
duyduğu arzu öylesine şiddetliydi ki rüya içinde
başka bir rüyada gözlerini açtığını fark etmedi bile.

Her şey gerçekmiş gibi duruyordu şimdi.
Baba ağaçkakan, farkına varmadı ama yine de
bir an kuşkulanır gibi oldu:
– Bir oyun olmasın sakın. Rüya hâlâ devam ediyor
olmasın.
Yüzlerini oğuşturdu, gözlerini sıkı sıkı yumarak
açtı.
Yo yo gerçekti. İşte oğlu hâlâ karşısındaydı. Hem
de neredeyse çocukluktan kurtulmuş olarak.
Ama ne de olsa bir çocuk bu. Eğitilmesi gerek.
Ona bütün bildiklerini bir anda öğretebilmek için
büyük bir istek duydu. Heyecan içindeydi.
(…) Cahit Zarifoğlu
Ağaçkakanlar

Metindeki İsimler:

 • paha
 • ses
 • göz
 • ağaçkakn
 • baba
 • ameliyat
 • hasta
 • oğul
 • yuva
 • sevgi
 • arzu
 • rüya
 • gerçek
 • kuşku
 • oyun
 • yüz
 • gerçek
 • çocukluk
 • çocuk
 • istek
 • heyecan

Metindeki sıfatlar:

 • bu
 • genç
 • ağır
 • bir
 • yumuk
 • bir

İsim ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısı

Cevap: isimler olmadan bir metin oluşturulmaz.Sıfatlar olmadan ise anlatılmak istenen düşünce net bir şekilde ifade edilemez.

7.ETKİNLİK

“Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:Sevgili arkadaşlar, 

Günümüz de biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi. .Ve gün geçtikçe bilgisayar oyunları telefon gibi teknolojik aletlere olan ilgi artmış durumda. Bugün size bende dahil olmak üzere o çok sevdiğimiz bilgisayar oyunlarından bahsedeceğim. Bilgisayar oyunları çocukları daha doğrusu oynayan bireyleri bir karamsarlığa ve kötü düşüncelere itmektedir. Birey bunu fark etmez çünkü bu gibi durumlar bilinçaltına kaydolup gün yüzüne sağlık yönünde problem olarak ortaya çıkar.Bu oyunlar günlük hayatımızı da olumsuz etkiler ve hayattan çevrimdışı bir moda geçeriz.Oyunlarda ki çoklu ortamlar da aslında konuşmamamız uzak durmamız gereken insanlarla bile iletişime geçiyor olabiliriz. Bu durumlardan kurtulmak için daha az oyun oynamamız ve sosyal hayata dönmemiz gerekir.

8.ETKİNLİK

“Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Herkes seli izlerken bizde etrafta koşturuyorduk. Yerin ıslaklığı ile birden takılıp düştüm. Etrafımızda olanlar hemen yardıma geldi.Ben suya kapıldım biranda.Önden babam seslendi şu dalı tut diye bende hemen dalı tutmaya çalıştım.Annem koşarak geldi beraber çıkardılar beni.Çok korkmuştum neyse ki kurtuldum.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1- TV’den, Genel Ağ’dan oyuncak reklamları izleyiniz.
2-En sevdiğiniz oyuncağı sınıfa getiriniz.

(Bu iki etkinliği öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)
3- Büyüklerinize çocukken hangi oyuncaklarla oynadıklarını, oyuncakları nasıl temin ettiklerini sorunuz ve büyüklerinizin cevaplarını not ediniz.

Cevap: Çam kabuğundan araba,makine bilyasından kaykay yapıyorlarmış.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • ekoyay yayınları 6 sınıf türkçe kitabı sayfa93 95
 • türkçe 6 sınıf tema deyendirme sayfa 95 96 cevapları
 • 25 Kasım 2019 | 17:06:06
  ırmak nisa

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  ben bugün kullandım bu cevapları çünkü çok ödevim vardı. Bu cevapları hazırlayanlara çok teşekkür ederim sağolun

   
  Bağlantı
 • 04 Kasım 2020 | 09:18:15
  Ayşe

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Saolun sayenizde ödevimi rahatlıkla yapabildim ellerinize sağlık sağolun.

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.