auto
15 Ocak 2021, 13:04
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Tema: Çocuk Dünyası Oyun Etkinlik Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Oyun” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

Cevap: Oyun kavramı çocukları veya bir bireyi o an mutlu eden ve enerjisini harcamasını sağlayan fiziksel bir aktivite.

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap: Mutlu ve enerjik hissediyorum.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl olurdu?

Cevap: İnsanlarla iletişimden uzak enerjik olmayan mutlu olmayan bir hayat olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

İki büklüm:eğilmiş, bükülmüş durumda, iki kat.

Yıkılmak:yıkmak eylemi yapılmak ya da yıkmak eylemine konu olmak.

Böbürlenmek:övünerek kabarmak, kurumlanmak.

Tırmanmak:el ve ayaklarıyla tutunarak ve gerektikçe tırnaklarını da kullanarak dik bir yere çıkmak.

2.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını““ işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap:

Allah’ın günü ev, okul, okul, ev.
Allah’ın günü : ( ) Allah’a ait olan özel gün.
                            ( ) Hemen hemen her gün.
Bakardım “birdirbir” deyip, koşa koşa gelerek orta yerde iki büklüm duran bir çocuğun sırtına…
iki büklüm durmak : ( ) İki sayısının şeklini almak.
                                       ( ) Öne doğru eğilerek durmak.

Ayy, ev başımıza yıkılacak!
başına yıkmak : ( ) Harap etmek.
                              ( ) Zor durumda bırakmak.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Ekoyay Yayınları

… böbürlene böbürlene bulutlara karışan dört köşeli, beşli, altılı uçurtmalara ne diyeceksiniz? Bunlar hem göz hem akıl alır. Akıl koymaya başta.

gözünü almak : (  ) Şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek.
                              ( ) Aşırı biçimde etkilenmek.

aklını başından almak : (  ) Düşünemeyecek duruma getirmek, çok şaşırtmak.
                                            ( ) Başkalarının dediklerine göre davranmak.

başta akıl koymamak : ( ) Doğru yoldan ayrılmak.
                                        (  ) Düşünceleri karmakarışık yapmak, kararsızlığa yol açmak.

… bahçede bir koşup zıpladım mı annem hemen pencereyi vurur, çığlığı basar:
“Bırak elinden onu! Terleyip hasta olacaksın. Sofulardaki evde yaptıklarını biliyorsun
ya!”

çığlığı basmak : (  ) Çok kuvvetli şekilde bağırmak.
                             ( ) Mümkün olduğunca sesinin az çıkmasını sağlamak.

Eski kadınlar çocukları zorla baş kaldırmaya zorladı.

baş kaldırmak : (  ) Uysal olmaya zorlamak.
                            ( ) Buyruğa, haksızlığa karşı gelmek.

“Canım sıkılıyor.” dedin mi ilk söz: “Gel yanıma otur.”

canı sıkılmak : (  ) Yapacak bir işi olmamaktan tedirginlik duymak.
                           ( ) Başkasına sinirlenmek.

Bir gün o dışarıdaki eğlencelerin yasaklanması, insanı kahkahalarla eğlendiren o
oyunların özlemiyle kendimden geçerek:
“Öf, patlayacağım!” diye bağırmıştım.

kendinden geçmek : (  ) Bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek.
                                      ( ) Uykuya dalmak, uyuyakalmak.

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: Cümleleri zenginleştirmiş ve değişik yollarla anlayabilmemizi sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu:Çocukların özgürlüğü

Ana fikir: Çocukların özgür bir şekilde yaşamaları gerektiği.

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl geçmiştir?

Cevap:Her gün okula gidip oyuna vakitleri olmadan geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nelerdir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

Cevap:Metindeki kahramanlar oyun oynayamadıkları için üzgündür.

3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?

Cevap: Birdirbir”, “pişti”, “uzun eşek”, “tek mi çift mi”, “iplikten su yolu almaca”, “ten ten” , “el el üstünde kimin eli var”, “vay benim köse sakalım”, “eveleme develeme”, “deve kuşu kovalamaca”, “parmak ayırmaca”, “yokuş aşağı”, “seke seke ben geldim”, “çıngırağım hoş geldin”, “fış fış kayıkcı”, “duvarda top”, “cevizle vurup almaca”, “beştaş”.

Günümüzde bu oyunlardan “birdirbir”, “uzun eşek”, “fış fış kayıkcı” ve “beştaş” oyunları oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” kavramına bakış açıları nasıldır Karşılaştırınız.

Cevap: Metindeki kahraman oyun kavramına olumlu mutlu eden ve olması gereken bir eylem olduğunu desteklerken büyükler ise tam tersini düşünmektedirler.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

Cevap: Oyun çocukluğun eğlence kaynağıdır.

6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nelerdir?

Cevap:Eski yıllardaki çocuklar dışarıda bulduğu eşyalarla ve birlikte bir oyun oynarken günümüzdeki çocuklar teknolojinin gelişmesiyle kendilerini bilgisayar oyunlarına telefonlara vermektedirler.

5.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

 • Yazar neden okulun eğlenceli olduğunu düşünüyor?
 • Büyükler neden çocukların oyun oynamasını istemiyor?
 • Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini nasıl hissediyor?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde yazar, yıllar önce başından geçen, onun düşünce dünyasında iz bırakan, tanık olduğu, unutamadığı olay ve kişileri metin aracılığıyla bizimle paylaşmıştır. Kişisel hayatı konu alan, kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere anı denir. Anılar, samimi bir anlatımla ve öznel bakış açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.
Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl anladınız? Yazınız.

Cevap:Yazar tanık olduğu olayı anlatmıştır.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere temel anlamının(çokluk) dışında hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.ETKİNLİK

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en çok ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Oyun eşit sayıda iki grup ile oynanır.

Mendil kapmaca oyunu en az 4 kişi ile oynanabiliyor ise oyuncular ne kadar çok olursa o kadar zevkli olur, ama oyuncu sayılarının birbirine eşit olması gerekir.

Bir kişide hiç mendili tutmak için görevlendirilir ve bu kişi hiçbir gruba dahil değildir. Tek görevi mendili tutmaktır.

Ve gruplar mendilden yaklaşık olarak 20-30 metre geride geçer ve sıra halinde beklerler.

Mendil tutan kişinin komutu ile birlikte grubun ilk sırasında olan oyuncular hızlıca koşarak mendili almaya çalışırlar.

Mendili ilk alan mendili alır almaz diğer oyuncuya yakalanmadan kendi grubuna vardığı an kazanmış olur.

9.ETKİNLİK

Hakkında bilgi topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara göre kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

Cevap:6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin neler olduğuyla
ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, dergi yazıları bulunuz. Bunun için
“www.eba.gov.tr” ve “www.ailetoplum.aile.gov.tr” Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

Cevap:Çocuk ve gençlerin aşırı internet kullanımı psikolojik, fizyolojik ve sosyal ilişkiler açısından olumsuz etki yaratabilmektedir. Özellikle kişilikleri üzerinde de olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmekte olup, küçük yaşlarda “şiddet” içerikli oyunlar oynayan çocuklarda şiddete eğilim daha fazla görülebilmektedir.

Zararları; 

 • Agresif davranışı artırır
 • sosyal izalasyon
 • Yanlış değerler öğretir
 • Zayıf akademik performans
 • Sağlık üzerindeki olumsuz etkiler

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 6 sınıf türkçe kitabı 84 sayfa cevapları
 • 6 sınıf türkçe kitabı sayfa 90 cevapları
 • türkçe okula yardımcı alıştıran defter cevapları sayfa 85 6sınıf
 • 19 Aralık 2019 | 12:10:30
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Çok fazla kitap okuyanlar deyim ve atasözleri konusunda çok başarılı olurlar.Kelime hazinesi de genişler ve mecaz anlamları çok rahat kavrarlar ve anlarlar.Kitap okuyun arkadaşlar türkçe konularını rahatlıkla geçersiniz

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.