auto
2 Aralık 2020, 10:46
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Tema: UÇURTMA Metni Etkinlik Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Uçurtma uçurmak” denince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Park ta oynayan çocuklar, İlkbahar mevsimi aklıma geliyor

2. Uçurtma uçururken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap: Sanki o uçurtma gibi özgürce göklerde dolaşan rahatlamış bir şekilde huzur dolu hissediyorum.

3. Sizce uçurtmanın bir çocuk için önemi nedir?

Cevap:Uçurtma çocukların özgürlüğünü temsil etmektedir bana göre. Çocuk ne kadar özgürse uçurtmada o kadar çok havada kalır.

4. Aşağıdaki metnin görsellerine ve başlığına göz atınız. Sizce bu metnin konusu nedir? Tahmin ediniz.

Cevap: Uçurtmanın çocuklardaki yeri.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için Türkçe sözlükten yararlanınız.

Cevap:

Çıta: türlü işlerde kullanılmak üzere düzgün biçilmiş, ensiz ve uzun tahta.

2.Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap:

konu: Uçurtma

Ana duygu: uçurtma ve çocuk arasındaki bağ mutluluk

3.Etkinlik

Aşağıya okuduğunuz metnin içeriğine uygun iki başlık yazınız.

Cevap:

Uçurtmanın Özgürlüğü

Çocuk ve Uçurtma

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde “arkadaşım” diye kime seslenilmektedir?

Cevap: Uçurtmayı uçuran çocuğa

2. Metinde “sıkıca tut” ifadesinin tekrar edilmesinin sebebi nedir?

Cevap:Bırakmaması gerektiğini göstermek için

3. “Ben senin ulaşmak istediğin gökyüzüyüm” sözleriyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Çocukların özgür olmasını anlatıyor.

4. Metinde hangi nesne, nelere benzetilmiştir?

Cevap: Uçurtma çıtaya,gökyüzüne, tohumlara benzetilmiştir.

5. Metnin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?

Cevap: Özgürlük


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.Etkinlik

Aşağıdaki haber metinlerini okuyup verilen soruları cevaplayınız.

 Dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde uçurtma festivallerinin düzenlenmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: Uçurtma uçurmak insanların bir arada olarak eğlenerek yapacağı bir aktivite olmasıdır.

Haber metinlerindeki ifadelerden yola çıkarak uçurtma uçurma ile ilgili neler söylenebilir?

Cevap: uçurtma uçurmak insanları mutlu eden, huzur veren ve özgür hissetmesini sağlayan bir eylemdir.

Okuduğunuz haber metinlerinde seçilen görsellerle haber metinlerinin içeriği arasında uyum var mıdır?

Cevap: Evet vardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri koyu yazılmış ifadelere dikkat ederek okuyunuz.

Hava hiç de soğuk değildi ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım.
Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.
Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamıştır. Bununla birlikte, teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir.

Birçok oyunda zaten koşmak, zıplamak gibi hareketler vardır. Bu nedenle çokça oynayan çocuk, çok da sağlıklı olur. Ancak günümüzde çocuklar dışarıda oynamak yerine mavi ışık (tablet, telefon ve bilgisayar ekranı) karşısında donup kalıyorlar.
Çok istedim, çabaladım lakin aradığımı bulamadım.

Ne kadar da bitkindi buna rağmen bizi uğurlamaya kapıya kadar geldi.

Koyu yazılmış ifadeleri çıkarırsak cümle ya da paragrafların anlamında nasıl bir değişiklik olur? Bu ifadeler cümlelerin ve paragrafın oluşumunda anlama nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap: Olmaz fakat cümledeki duyguları ve ifadeleri netleştirmek için kullanmak gerekir.

b. Siz de noktalı yerlere, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleler ya da paragraflar yazınız.

Cevap: 

  • Hava soğuktu ama ben üşümüyordum.
  • Uyarısı doğruydu fakat uyardığı ortam yanlıştı.

 • O iyi biridir ancak çok da konuştuğu zamanlar vardır
 • sınava çok çalıştım lakin istediğim sonucu alamadım
 • Kitap ve bunun ile birlikte defter aldım.
 • Yaptığı pek çok hata vardı buna rağmen hala konuşuyordu

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ekoyay Yayınları

c. Okuduğunuz metinde bu geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap: Ama,iyi

7.Etkinlik

Kendinizi büyüklerinizin yerine koyarak çocukluğunuzda eğlenmek için neler yaptığınızı, uçurtmayı nasıl uçurduğunuzu, uçurtma savaşı yapıp yapmadığınızı vb. anlatınız. Konuşmanın içeriği için büyüklerinizle yaptığınız görüşmelerde tuttuğunuz notlardan yararlanınız.
Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya, dedeniz ya da nineniz gibi konuşmaya dikkat ediniz. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak, lakin, buna rağmen ve bununla birlikte” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Biz küçükken sizin gibi bilgisayar oyunları pek bilmezdik. Sokağa çıkar sabahtan akşama kadar oyun oynardık.Kovalamaca oynardık köydeki  çocuklarla bazen düşer kavga ederdik ama hemen barışırdık. Çünkü bilirdik ki bizi mutlu eden beraber oyun oynayıp arkadaş olmamızdı. Akşam ezanı okun okunmaz evlerimize geçerdik ancak diğer gün tekrardan oyun için heyecanlanmaya başlardık. Çünkü biz masum çocuklardık.

8.Etkinlik

a. Aşağıda altıgen uçurtmanın yapım aşamalarının görselleri verilmiştir.
Bu aşamalar için görsellerin yanına açıklamalar yazınız.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Uçurtma nasıl uçurulur? Günlük hayatınızdaki tecrübelerden ve okuduğunuz metindeki bilgilerden yararlanarak maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

 • Uçurtma uçurmak için iki kişi olması gerekir
 • Biri uçurtmanı tutar biri de ipi tutar
 • Uçurtamayı tutan kişi sabit kalır ipi tutan kişi biraz koşar ve havalanmasını sağlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ekoyay Yayınları

9.Etkinlik

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Uçurtmayla ilgili bir şiir de siz yazınız. Şiiriniz için bir resim yapınız.
Okuduğunuz şiirde şair, noktalama işaretlerini çok az kullanmıştır. Bu, şairin kendine has söyleyiş özelliğidir. Siz yazdığınız şiirde yazım kurallarına uymaya ve noktalama işaretlerini doğru kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: 

 Sorumlu

İp der ki ipin ucuna:
İpin ucunu sakın kaçırma..
Uçurtmadan sorumluyuz.

Uçurtma der ki kuyruğuna
Havaya kuyruk sallama
Çocuklardan sorumluyuz.

Özdemir Asaf

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz.

Cevap: 

Yağ Satarım bal satarım : Açık alanda oynanır, bahçe tercih edilir.Mendili diğer oyuncunun yanına bırakmak ve onu ebe yapmak.

Mendil kapmaca:Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırlar. Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır.Oyun eşit sayıda iki grup ile oynanır.

Tombik: 9  tane kiremit üst üste dizilir ve en üstüne küçük bir tas konur. Sonra topla vurursun . Bir takim ortadakileri vurmaya çalışır. Öteki takımda vurulmadan taşları üst üste dizmeye çalışır. Eğer vurulmadan yaparlarsa tekrar ortaya geçerler

Kaleli yakan top:iki takım oluşturularak oynanır. Takımlar belirlenir ve takımdaki oyuncu sayısının bir sınırı yoktur, kaç kişi varsa iki takıma eşit şekilde ayrılır. Topu seçen takım karşı tarafın oyuncusunu vurmaya çalışır. Top yere sektiğinde de top tutulabilir . Top sektikten sonra tutulabilirse ekstra can kazanılmış olur.

 Birdirbir: Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

İp atlama:2 kişi ip uçlarından tutar.Oyuncular sallanan ipe dokunmadan oyunu tamamlamaya çalışırlar.

Çelik çomak: İlk önce iki adat uzun ve kısa sopa temin edilir.Gruplar belirlenir.Daha sonra sayışma, yazı tura, uzun çöp kısa çöp gibi sayışmalar yapılarak hangi grubun oyuna ilk başlayacağı belirlenir. (Oyuna ilk başlamak önemlidir. Sopayla değneği uzatmak dururken kimse sopanın peşinde koşmak istemez .Yere küçük bir çukur kazılır.Çelik çukurun üzerine konur. (Çelik küçük olan parça).Atış yapacak olan oyuncu çomağı (Uzun sopa) çukura daldırıp çeliğin altından vurarak havaya kaldırır ve havadaki çeliğe çomakla hızla vurup olabildiğince ileri gönderir.Rakip takımın oyuncusu 20 metre kadar ileride vurulan çeliği yakalamaya ya da elindeki çomakla vurmaya çalışır

Körebe :Bir kişiş ebe olur ve gözü bağlanır. Gözü kapalı olarak başka oyunculara dokunarak onları yakalamaya çalışır

Saklambaç :Bir kişi ebe seçilir ve gözlerini kapatır belli bir sayıya kasar sayar. O sırada diğer oyuncular saklanır. Ebe gözünü açar ve onları bulmaya çalışır.

Beştaş :en az iki kişi ve beş küçük taşla oynanan bir çocuk oyunu. Oyuncu, taşları yere attıktan sonra bir tanesini havaya fırlatıp o düşmeden yerdeki taşlardan birini ya da birkaçını toplamak ve tekrar taşı tutmak zorundadır. Havaya atılan taş yere düşerse, oyun sırası öteki oyuncuya geçer.

www.rtukcocuk.gov.tr/oyunlar.php Genel Ağ adresinden yararlanarak geleneksel çocuk oyunları videoları izleyiniz. (burayı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Sayfa 70-71-72 Cevapları Ekoyay Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 6 sınıf türkçe kitabı sf 74 cevapları
 • 6 sinif turkce ders kitabi 79 80
 • 6 soınıf türkçe sayfa 82
 • 6 türkçe ders kitabı 80 sayfa cevap anahtarı
 • türkçe 6 sınıf 76 sayfa
 • 19 Aralık 2019 | 14:03:17
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Teşekkür ederim ödevlerimin kontrolünü yapmış oldum yarın bu dersten sözlümüz olacak hem doğruluğundan net şekilde emin oldum.Yanlışlarımı da düzeltmiş oldum herkese teşekkür ederim

   
  Bağlantı
 • 16 Aralık 2020 | 09:43:05
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  bütün ödevlerimi burdan yaptım hiç sorun yaşamadım yazana çok teşekkür ederim

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.