auto
7 Ocak 2021, 0:14
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 57-58-59-60-61-62-63 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Tema: Anadolu İmecesi

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?

Cevap: Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, Birden fazla  toplanıp elbirliğiyle vaşka bir kişişnin  tarlasını sürmek, ekinini biçmek,  mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

Cevap: Benzetilebilir. Çünkü halk savaş için elinde avucunda ne varsa gücü yettiği kadar yardım etmeye çalışmışlardır. Birlik olup mücadele etmişlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ekoyay Yayınları

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

Cevap:

buyruk: Bir şeyin yapılması için yada yapılmaması için zorlanan söz, emir.

imece :Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, Birden fazla  toplanıp elbirliğiyle vaşka bir kişişnin  tarlasını sürmek, ekinini biçmek,  mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi.

dipçik: taşınabilir bir ateşli silahın namlu gerisinde, kundak ucunda bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasına, tabancada elle kavranmasına yarayan bölümü.

saraç :koşum ve eyer takımları yapan ya da satan kimse.

2. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Konu: Kurtuluş Savaşı

Ana fikir: Kurtuluş savaşındaki yardımların toplumun bir olması bunların hepsinin imeceye benzetilmesi.

3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.

Cevap: Mustafa Kemal’e ait olan sözlerdir. Alıntı olduğu için tırnak içinde yazılabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?

Cevap: İmeceye benzetilmiştir. Çünkü birlik olup mücadeleye karşı gelmişlerdir.

2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?

Cevap: Sakarya Meydan Savaşı

3. Milletimiz Millî Mücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler
veriniz.

Cevap: Elindeki olan malları neyleri varsa ordu için harcamışlardır.

4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?

Cevap: Türk halkına liderlik yapmıştır.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

Cevap: Çünkü bütün Türk halkı savaş için beraber olmuştur.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak
istenmiştir?

Cevap: ulus tan kasıt halktan bahsetmektedir. Ordu halkın ordusu yani onları koruyan fakat milli mücadele de halkta orduya yardım için seferber oldu. O yüzden böyle denmiştir.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?

Cevap: Savaş zaferle sonuçlanmıştır.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: evet vardır. ‘Ordu ulusun ordusu idi ve şimdi ulus bir ordu idi’

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: evet vardır. ‘Yıl 1921,yaz ortası temmuzun yirmi beşi.Yunan ordusu, Eskişehir-Kütahya’dan yüklendi ordumuza’

10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

Cevap: Halkın savaş için orduya verdiği destekten bahsetmiştir.

5.Etkinlik

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

Cevap:

 • Milletimizin bağımsızlığını korumaya çalışması
 • Devleti uğruna canlarını feda edecek olmaları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini
bırakılan boşluklara yazınız.


Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 57-58-59-60-61-62-63 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.Etkinlik

“Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının Millî Mücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız.

Cevap: Milli mücadele zamanında destek veren halkın vatanı için canını bile feda ettiğini gördük. Korkusuzca savaşarak bize bu topraklarda rahat bir hayat sürmemizi sağladılar.Onlar ne para ne ev hiç birşey istedemediler sadece Vatanlarını düşman ellerine teslim etmek istemediler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.Etkinlik

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.

Cevap: Sakarya savaşı belki çok duyulmadı ama halkımız orada zorluklar yaşadı. Milli mücadele ruhunu orada da gösterdiler. Onlar orada aç,susuz kaldılar. Hayvanları ölecek duruma geldi. Yine de pes etmeyip aldılar savaşı. Buda onların içindeki vatan sevgisi ve iman gücünden kaynaklıydı.

 Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

Cevap: evet düşünüyorum. Belki anlatılan metnin biraz dışına çıkmış olabilirim ama yine halkımızın gücünden ve kendilerinin düştüğü zorluklardan bahsettim

Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.

Cevap: Savaşın içeriğinden daha çok bahsedebilirdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

 Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam,
Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Sütçü imam: 1871 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Fransız-Ermeni’lerin istila ettiği Maraşta düşman askerleri hamamdan çıkan 3 kadın görüyor ve peçelerini çıkarmak istiyor.Bunun üzeirne bir başkası  Olay yerine ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; “Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!” diyerek askerlere doğru gidiyor ve yaralanıyor. Bunun üzerine sütçü imam denilen kahraman askerlere ateş açıp bir askeri öldürüyor. Böylelikle milli mücadele artık başlamış oluyor.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

mevzi: Yer

takviye: Sağlamlaştırma, pekiştirme

cenah :savaş düzenindeki ordunun (sağ ya da sol

satıh: yüzey

tahkim: Hendek, siper gibi savunma tesisleri

müdafaa: savunma

tetkik: inceleme

heyet :kurul

hattıharekat: Davranış, davranma tarzı, hareket tarzı.

kâfi: yetecek ölçüde olan

müstahkem: sağlamlaştırılmış

muhakkak: kesin olan

taaruz: saldırı

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 6 sınıf türkçe ders kitabı sayfa 58 cevapları
 • 6 sınıf türkçe kitabı 60 sayfa etkinlik cevapları
 • türkçe ödevim sayfa 60 61 62 cevapları
 • 6 sınıf ekoyay yayınları sayfa 63 cevapları
 • 6 sınıf sayfa 60 cevapları
 • 6 sınıf türkçe ekoyay yayıncılık sayfa 63
 • 7 sınıf türkçe kitabı 50 den 60 cevapları
 • ekoyay yayınları 6 sınıf türkçe sayfa 61
 • sayfa 57 6sınıf türkçe58 6061
 • türkçe ders kitabı 6 sınıf sayfa57 58 59 60
Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.