auto
9 Ekim 2019, 3:06
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 51-52-53-54-55-56 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Tema: Millî Mücadele ve Atatürk Çanakkale

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Çanakkale” sözcüğünün zihninizde yaptığı çağrışımları söyleyiniz.

Cevap: Bir çok kahraman yetişti bu ülkede. Çanakkale de kanıtladı çoğu kendini. GenÇ yaşlı demeden hepsi koştu cephelere. Bir vatan Bir bayrak uğruna canlarına feda etmeye. Atalarımızın gelecekleri için vatanı düşman ellerine vermemek için canla başla savaştığı yerdir Çanakkale.

2. “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeselden aldığınız notları arkadaşlarınızla
paylaşınız. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi “x” işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 51-52-53-54-55-56 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Ekoyay Yayınları

Şiirde geçen “üştüğü” kelimesi halk ağzında kullanılır. Şairin bu kelimeyi kullanmasının
nedeni ne olabilir?


Cevap: Şiir halka hitap eden bir şiirdir. Bu yüzden kullanmış olabilir.

“Çanakkale” şiirinin 1939’da yayımlandığı göz önüne alındığında o yıllardaki yazım ve
noktalama kuralları ile günümüzdekiler arasında farklılıklar olmasının sebebi sizce nedir?

Cevap: Zaman geçtikçe kullanılan kelimeler değişmiştir. Noktalama işaretlerin de gereksiz olarak görüldüğü denilen şapka kaldırılmıştır.

2.Etkinlik

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini ezberleyiniz. Şiiri, temasına uygun biçimde vurgu ve tonlamalara dikkat ederek arkadaşlarınıza okuyunuz.  (Bu kısmı öğrencinin yapması gerekmektedir.)

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milletinin Çanakkale’de birçok milletin ordusuyla savaşmak zorunda kaldığı hangi dizelerde dile getirilmektedir?

Cevap:

Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin birden düştüğü yersin!

2. Düşman ordusunun gücünün bizim ordumuzun gücünden fazla olduğu hangi
dizelerde anlatılmaktadır?

Cevap:

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.

3. Çanakkale Savaşları’na çok genç yaştaki insanlarımızın katıldığı hangi dizelerde
ifade edilmektedir?

Cevap:

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.

4. Şair, Çanakkale Savaşları’nı niçin bir destana benzetmektedir?

Cevap: Çanakkale savaşında kahramanlık gösteren askerlerimizden bahsedilmiştir. Destanlar da kahramanlıkları anlattığı için destana benzetmiş olabilir.

5. Şaire göre Çanakkale niçin övünmelidir?

Cevap: Vatan aşkı uğruna genç yaşlı demeden düşman karşısında cephelerde savaşan ve vatan uğruna şehit olan atalarımızın anılarıyla dolu olan Çanakkale övünülmesi gereken bir yerdir.

6. Şiirde abartma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi dizelerde yapılmıştır?

Cevap:

Toprağından fazladır sende yatan adamlar,
Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanlı damlar,

7. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Vatan aşkı uğruna kazanılan savaşın zafer duygusu.

8. Milletimizin Çanakkale’de yaptığı mücadele ile 15 Temmuz’da yaptığı mücadele
arasında benzerlikler var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır. Belki zaman şartlar farklı ama iki olayda da vatan için canlarını hiçe sayıp düşmanın önüne atılan Türk halkından bahsediliyor.

9. Şiiri siz yazmış olsaydınız bu şiire nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

Cevap: Zafer Senin Çanakkale 

Savaşın kazanılmasından dolayı böyle bir başlık da olabilir.

4.Etkinlik

Şairler şiirlerde ahengi sağlamak için dize sonlarındaki ses benzerliklerinden yararlanırlar. Okuduğunuz şiirde de bu ses benzerlikleri vardır. Dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek, kelime ve kelime grupları arasındaki ses benzerliklerine kafiye (uyak) denir. Dize sonlarında kafiyeden sonra gelen, yazılışları, söylenişleri ve görevleri aynı olan ek, kelime ve kelime gruplarına da redif denir. Okuduğunuz şiirde hem kafiye hem de redif vardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Ekoyay Yayınları

Aşağıda “Çanakkale” şiirinin ilk iki dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örneklerdeki gibi gösteriniz.

Cevap:

—— devinden
——evinden
—— alevinden
—— düştüğü yersin 

—— adamlar
—— damlar
—— akşamlar
—— döğüştüğü yersin

 

—— halin
—— ihtilâlin
—— Kamâlin
—— görüştüğü yersin

5.Etkinlik

Okuduğunuz şiirle ilgili arkadaşlarınıza sormak üzere bir soru yazınız.

Cevap: Şiiri okuduğunuz da o zamanı hayal ettiniz mi?

6.Etkinlik

Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki kelimelerde hangi hâl eklerinin olduğunu ve bu eklerin işlevlerini yazınız.

Cevap:

 • yiğitler:            yiğit kelimesi yalın haldedir. -ler eki çokluk 
 • düşmana:       -a eki yönelme durum 
 • sesim:               -i eki belirtme durum
 • cenkte:            -te eki bulunma durum 
 • toprağından: -dan eki ayrılma durum ekidir

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.Etkinlik
a. Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak, yaptığınız araştırmalardan ve EBA’dan izlediğiniz belgeselden yola çıkarak “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelime ve kavram havuzundaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızı 3 – 4 dakika
ile sınırlandırınız.

Cevap: Geçmişten bugüne Türk Milleti pek çok zor meşakkatli yollardan geçmiştir. Türkiye Cumhuriyetini zor şartlarda yeni çıkılan savaşların verdiği sıkıntılarla kurmayı başaran bir liderimiz oldu. Mustafa Kemal ve bir çok askerimiz cephelerde sırt sırta vererek düşmanlara karşı kahramanca savaştılar. Yaptıkları kahramanlıklar destanlara yazılacak tarzda olan kahramanlıklardı. Osmanlı Devletinin çöküş zamanlarından yeni bir devleti kurmayı başardılar. Bu kadar zor şartlarda doğan bir devletin temellerini atmasına öncü olan Mustafa Kemal ve kahraman şehitlerimizdir.

b. Konuşmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunun için tablonun
ilgili yerlerine “X” işareti koyunuz. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)


c. Daha iyi bir konuşma yapabilir miydiniz? Nasıl? Kısaca açıklayınız.(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.Etkinlik

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Siz de bırakılan boşluğa okulunuzda düzenlemeyi planladığınız “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilanı tasarlayınız. Tasarlayacağınız el ilanı için metin oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanabilirsiniz.(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Tekâlifimilliye Emirleri hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 7 – 8 Ağustos 1921’de, “Tekâlif-i Milliye” yani günümüz Türkçesiyle “Milli Vergi” adındaki emirleri yayımlaması.

Bu emirler gereğince;

1.) Her ilçede bir Tekâlif-i Milliyei Komisyonu kurulacak,

2.) Her evden bir çift çorap ve bir çift papuç istenecek,

3.) Tüccarın elinde bulunan mallardan  yüzde kırkına bedeli savaş sonunda ödenmek üzere el konulacak,

4.) Herkes hububat, hayvan ve yem stoklarının yüzde kırkını, bedeli yine savaştan sonra ödenmek üzere orduya verecek,

5.) Memleketteki demircilerin, dökümcülerin, marangozların, sanayi imalathanelerinin listesi çıkarılarak sahiplerinin ismi belirlenecek ve

6.) Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane, 3 gün içinde ordu ambarına teslim edilecekti

• İmece nedir? Büyüklerinize sorunuz.

Cevap: daha çok kırsal topluluklarda, ailelerin kimi üretimle  topluluğun kimi hizmetlerinin, köydeki bütün ailelerin  karşılıklı yardımlaşması yoluyla yapılması.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 6 sınıf türkçe ders kitabından 53 54 55 56 sayfaların cevapları ekoyay yayınları
 • 6 sınıf eba türkçe 55 cevapları
 • 6 sınıf türkçe kitabı cevapları 54
 • 6 sınıf türkçe sayfa 52 53 54 55
 • 6sınıf Eko Yayınları Türkçe kitabı cevap anahtarı
 • türkçe 6 sınıf 52 53 54 55 56 cevap
 • türkçe kitabı 6 sınıf cevapları 50 51 52 53
 • 23 Ekim 2019 | 23:56:46
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Tencerenin kapağına bir gün olsun hepimize hayırlı cumalar olsun diye değil de bu yüzden çok gülerim ben de seni çok seviyorum ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni çok özledim ama seni geri dönüş yok mu ya bu ne biçim hayat çok kısa bir süre önce de ifade eden Başkan adayı olarak da bilinen bir gerçek yaşarsın ki benim için çok teşekkür ederim hocam merhaba ben seni hiç sevmedim ki bu kadar çok insan var ki benim için çok önemli olduğunu söyleyin de bir şey değil mi ya bu kadar çok insan tanıyorum ama bu sefer de bir gün daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir bir şey yok ki benim gibi seveni zehir olsa da yesek ya da arama için çok önemli bir şey var ki o kadar çok insan var ya hani işte o zaman ben de bu konuda çok yetenekli biriyimdir

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.