auto
11 Ocak 2021, 22:34
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları Ekoyay Yayınları

2019 – 2020 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Tema: Millî Mücadele ve Atatürk Kuşların Çektiği Kağnı 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

Cevap: Milli Mücadele’de Türk çocukları eğitiminide bir kenarda bırakıp vatan için mücadeleye vatanı korumaya cephelere koşmuşlardır. Daha on beş yaşında olmalarına rağmen korkusuzca canlarını hiçe sayıp savaşmışlardır. Onların kahramanca gösterdikleri bu davranış gelecek nesilede örnek olmuş ve olacaktır.

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: 120 adlı sinema filminde daha 15-16 yaşlarında okul çağındaki çocukların korkusuzca askerlere cephane götürmek için yola çıkıyorlar. Soğuk hava şartlarını aldırmadan sadece vatanları için direnerek o yolları aşıyorlar. Bu korkusuz çocukların çoğu ailelerine geri dönemeden vatan aşkı uğruna şehit oluyorlar. Bu filmde vermek istenilen mesaj Türk milleti vatanı uğruna çocuklarının bile canını feda edeceği bir millettir.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Milli Mücadele zamanında oyun yaşındaki çocukların anneleriyle cephane taşımasını anlatıyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  44 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.

Cevap:

Bıcılgan: Hayvanların ayaklarında olan yara.

Kağnı: İki tekerlekli öküz ya da manda arabası.

2.Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

Cevap: Tekin kuşları çok sevip tüm gününü kuşlarla beraber geçirdiği için öyle söylemektedirler.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?

Cevap: Askerle cephane taşımaktadırlar. Çünkü Milli Mücadele zamanında köydeki bütün erkekler cephelere gittiği için askerlere yardım olarak kadınlar ve çocuklar kalmıştır. 

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?

Cevap: O zamanda ki savaştan dolayı milletin düştüğü durumdan vatanındaki o savaştan acısının daha çok arttığını belirtmek istemiştir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

Cevap: Zorlanmasına rağmen kağnıyı bütün gücüyle içindeki vatan sevgisiyle ittiğinden bahsediyor.

5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?

Cevap: Kağnı’nın kuşların yardımı sayesinde bataktan kurtulduğundan bahsediyor. Aslında burada anlatılmak istenen bir annenin hem vatanı hem evlatları için bütün yüreğindeki güç ve sevgiyle o zor durumdan kurtulduğundan bahsediyor. Oradaki kuşlar mecaz anlamda kullanılmış oluyor.

6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?

Cevap: Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşından bahsedilmektedir. Çünkü o zamanda kadın çocuk demeden herkes seferber olmuştur. Vatanı kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayıp cephelere koşmuşlardır.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?

Cevap: Evet benzer özellikleri vardır. İki yerde de çocuklar vatan uğruna canlarını feda etmeyi göze almışlardır.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Vatan toprak sevgisi

3.Etkinlik

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap:

İçimdeki Vatan 

Kuşların Vatan Sevgisi 

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Kuşların Vatan Sevgisi dememin nedeni orada mecaz da olsa türk milletinin yani türk toprakları içinde yaşayan türk kanından olan herkesin vatanı için canını bile feda edeceğinden bahsetmek istedim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  45 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.Etkinlik

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu,  kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.

Cevap: 

Tema: İki şiirde de milli mücadele zamanında kadınların yardımlarını anlatmıştır.

Konu: İki şiirde de askerlere cephane taşıyan kadınlardan bahsedilmiştir.

Kişiler: Kuşların Çektiği Kağnı da Tekin, anası ve kuşlardan bahsetmiş. Mustafa Kemal’in Kağnısı nda ise Elif ve kocabaş tan bahsetmiştir.

Olay örgüsü: İki şiirde de Kurtuluş Savaşı döneminde cephaneye mermi taşınmasından bahsedilmektedir.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap: İki şiirde de Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan o duyguların aynı olmasından bahsetmiştir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara
ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.


Cevap: Şair iki şiirde de türk kadınlarının ve çocuklarının vatanı uğruna yapmayacağı şeyin olmadığını vurgulamak istemiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  46 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.Etkinlik

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.

kedi- fare -yakala- 

Cevap: Kedim fareyi yakaladı.

leylek- her- sene- güney -doğru- göç et-

Cevap: Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.

ev -çıkmak- için -anne- izin -iste-

Cevap: Evden çıkmak için annemden izin istedim.

çocuk -balon- sen- mi -al-

Cevap: çocuğa balonu sen mi aldın?

kapı- ön- duran- araba -gör- mü

Kapını önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı
sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Kedi-m, fare-yi, yakala-dı

Leylek-ler, güney-e

Ev-den, anne-m-den,

Çocuk-a, balon-u,sen-mi

Kapı-nın, ön-ün-de, araba-yı

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat
ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  47 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır?

Cevap: Mavi renkte yazılmış olanlar.

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir?

Cevap:Kırmızı renkte yazılmış olanlar.

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir?

Cevap: Mor renkte yazılmış olanlar.

4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur?

Cevap: Turuncu renkte yazılmış olanlar.

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir?

Cevap: Yeşil renkte yazılmış olanlar.

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

Cevap:

Çocuğun içinde – isim tamlaması

Ağaran yollar- sıfat tamlaması

Erken gelen güz- sıfat tamlaması


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  48 Cevapları Ekoyay Yayınları

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  49 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.Etkinlik

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

Cevap: Milli Mücadele zamanında yaşanan zorluklarla ve Atatürk’ün liderliği sayesinde bu topraklar bu vatan kurtulmuş ve bizim rahat bir şekilde yaşamamızı sağlamışlardır. Hem Türk milleti hemde Atatürk canını hiçe sayıp Türk topraklarını düşman ellerine vermemişlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa  50 Cevapları Ekoyay Yayınları

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz.

Cevap: Kuşlar gagalarıyla tutup kaldırdığı kağnıyı askerlerin yanına indirirler. Askerlere cephaneler kuşlar sayesinde ulaşır. Bir kez daha Türk Millet ve Türk toprakları içinde yaşayanlar kendini kanıtlamış olurlar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.

Cevap: 18 Mart 1915 günü Çanakkale boğazında başlayan savaş İngiliz ve Fransız donanmalarının yenilmesiyle 25 Nisan da ikinci aşamasına geçildi. Mustafa Kemal in stratejisi düşmanın ilk çıktığı yere zamanında müdahale edilmesiyle başarılı olmuştur. Verdiği kararlar ve hamlelerle  bölgedeki ordunun komutanı Sanders’in hatalarını taktik dengelemiş ve bu hataları hamle ve başarılarıyla zafere dönüştürmüştür.

• Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

Cevap: 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda 
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda, 
İstiklal uğrunda, namus yolunda 
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 
Son vatan parçası geçerken ele, 
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele 
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin 
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 
Bir harbin sonunda bütün milletin 
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan

• “www.eba.gov.tr” Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken bilgileri not ediniz.
((Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.))

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Sayfa 37-38-39-40 Cevapları Ekoyay Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 6 sınıf türkçe sayfa 45
 • 48 SAYFA TÜRKÇE 6 SINIF EVVEL CEVAP
 • 5 sınıf türkçe ders kitabı sayfa 45 46 47
 • 6 sinif matematik sayfa 44 45
 • evvel cevap 6 sınıf türkçe 44 45
 • Türkçe 6 sınıf Cephane sandığı nda kitap Cevapları
 • 6 sınıf ekoyay yayınları türkçe 47 48 49
 • 6 sinif turkce 47 2 etkinlik cavapları
 • 6 sınıf turkce ders kıtabı sayfa 50
 • 6 sınıf türkçe sayfa 42
 • 10 Ekim 2019 | 14:41:34
  ali

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  atalarımızın geçmişte ne zorluklarla savaştığını ve cepheye ne zorluklarla mermi taşındığını öğrendik. Böyle etkileyici bilgiler benim tarihe ve geçmişime olan saygımı arttırıyor. Tarihe ve geçmişime olan ilgim artıyor.

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.