auto
24 Ağustos 2020, 15:04
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1261
Mesajlar
0

6. Sınıf Türkçe Sayfa 250-251-252-253-254-255-256-257-258 Cevapları Ekoyay Yayınlar

2020 – 2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 8. Tema: Vatandaşlık: Kurtla Köpek Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Özgürlük (hürriyet) kavramıyla ilgili hazırladığınız kartonları sınıfınıza asınız. Bu özlü sözlerin anlamlarıyla ilgili konuşunuz.

2. Özgürlük sizce nedir? Özgür insan neler yapar?

Cevap: Özgürlük kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğü başladığında biter. Kişi özgürlüğünü başkalarına zarar verecek şekilde kullanmamalıdır. Toplumda yaşadığımız için belirli kurallara uymamız gerekir. Bizim özgürlüğümüz düşünce yaşayış tarzı giyim kuşam yönündedir. Bunların dışına çıkamayız.

3. Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Toplumda belirli haklarımız vardır okuma, barınma gibi. Özgürlük ise düşünce yönündedir.

4. Temel hak ve özgürlükler nelerdir?

Cevap:

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Düşünce Özgürlüğü
 • İnanç Özgürlüğü
 • İbadet Hakkı
 • Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
 • Ekonomik Haklar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik İkişerli gruplara ayrılınız. Arkadaşınızla beraber, okuduğunuz metni
içeriğinde değişiklik yapmadan konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglara (karşılıklı konuşma şeklinde) dönüştürünüz. Oluşturduğunuz diyalogları aşağıya yazınız.

Cevap:

Kurt: Çok güzel bir köpeksiniz. Temiz ve besili görünüyorsunuz. Bu durumunuzu çok beğendim.

Köpek: Böyle görünmek zor bir şey değil. Bence  siz ormanda perişan oluyorsunuz. Ormanda yiyecek bulmak çok zor. Benle gelirseniz kaderinizi değiştirebiliriz.

Kurt: Peki orada ne iş yapacağım?

Köpek: Ev sahiplerine hürmet edip yabancılara karşı evi koruyacaksın. Böyle yaparak sınırsız yemek yiyebilir ve ev sahiplerinin sizi sevmesini sağlarsınız.

Kurt: Hoşuma gitti  bu iş güzelmiş. Fakat boynundaki yara izi nedir?

Köpek: Beni bağlamak için tasma takıyorlar. Boynumda oluşan yara o yüzdendir.

Kurt: Siz serbest bir şekilde dolaşmıyor musunuz?

Köpek: Hayır dolaşamıyoruz ama bu önemli değil.

Kurt: Öyle şey olur mu? Siz özgürlüğünüzü yiyecek ve rahata satmışsınız. Ben özgürlüğümden asla vazgeçmem.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik Aşağıda kutucukta verilen kelimeler okuduğunuz metinde geçen kelimelerdir.
Bu kelimeler sözlük anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Kelimelerin doğru eşleştirilip eşleştirilmediğini metinde kullanıldıkları yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ederek kutucukları işaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik Metinde kullanılan deyimleri belirleyiniz. Deyimlerin anlamını deyimler
sözlüğünden bulup yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını söyleyiniz.

Cevap:

Metinde Kullanılan Deyimler

 • Göze almak :Gelebilecek her türlü zararı  önceden kabul etmek
 • Hayran olmak: Çok beğenmek
 • Gözleri yaşarmak:Duygulanmak
 • Dil dökmek: Kandırmak  ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek
 • Gözüne ilişmek:Birdenbire, istemeden görmek

4. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kurt, köpek ile karşılaştığında ilk önce neler düşünüyor?

Cevap: Köpeği temiz ve besili görüyor ve onu parçalamak istiyor sonrada göze alamıyor.

2. Köpeğin kurda teklifi ne olmuştur?

Cevap: Hizmet edip evi koruması

3. Köpek, hangi görevler karşılığında ne almaktadır?

Cevap: Evi yabancılara karşı koruyarak yemek almakta ve sevgi görmektedir.

4. Kurt, köpeğin teklifini niçin geri çeviriyor? Kurdun yerinde siz olsaydınız bu teklif karşısında ne yapardınız?

Cevap: Özgürlüğünün elinden alındığınız düşünüyor. Bende olsam yapamazdım.

5. Metindeki kahramanlardan hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

Cevap: Ben kurdun yerinde olarak özgür biri olmak isterdim.

6. Metnin türü nedir?

Cevap: Fabl

7. Metindeki hayvanlar gerçekte genel olarak nasıl bir karaktere sahiptir? Metinde
bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi var mıdır?

Cevap: Kurt özgürlüğüne düşkün gururlu bir karakteri vardır. köpek ise kibar ve emir almayı seven bir karaktere sahiptir. Köpek rahat yaşamak için emir altında kalmayı tercih eder. Kurt ise özgürlüğüne düşkün olduğu için bu yaşamı tercih etmez. Gerçekte de insanlar böyledir. yaşamlarını sürdürmek için her türlü sıkıntıya katlananlar vardır.

5. Etkinlik Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konusu: Köpeğin görüntüsünü kıskanıp o hayatı merak eden kurtun özgürlüğünden vazgeçmek istememesini anlatmaktadır.

Ana fikri: Köle gibi olmaktansa aça kalmak daha iyidir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik Metnin yazarı siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Yazınız.

Cevap: ÖZGÜRLÜĞÜN ALTINDAKİ ESARET

7. Etkinlik Metindeki kahramanları tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ekoyay Yayınları

8. Etkinlik Okuduğunuz metnin aşağıdaki dizelerinde karşıtlık ilişkisi kurulmuştur.
Bu ifadeleri bulunuz.

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.

Okuduğunuz metinde hayvanlara insan özelliği verilerek bu hayvanlar insan gibi konuşturulmuştur. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulması sanatına konuşturma (intak) denir. Okuduğunuz metinde konuşturma sanatı sıkça kullanılmıştır. Aşağıda konuşturma sanatına örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

(…)
Şeytan tilki bir gün yine / Tavuk için bir bahçeye
Girer; fakat çukurdaki / Bir kapana düşer, der ki:
Çıkabilsem ben dışarı / Serperim bir kile darı
O zavallı tavuklara / bir şey yapmam hem onlara. (Burada tilki insan gibi konuşturulmuştur.)
(…)
İbrahim Alaattin Gövsa
Anne Sevgisi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları Ekoyay Yayınları

Masal ve fabllarda kişileştirme ve konuşturma sanatları en çok rastlanan söz
sanatlarıdır. Siz de “Kurtla Köpek” metninde konuşturma sanatlarının olduğu dizelerin
altını çiziniz.

Cevap: Hayran olduğunu söyledi bu semizliğe.
— “Güç bir şey değil, sayın efendimiz,
Dedi köpek, böyle benim gibi semirmeniz.
Vazgeçin, bırakın bu ormanları.
Nedir bu ormanlarda çektiğiniz;
Seril sefil, perişan, aç biilaç?
Açlıktan neredeyse öleceksiniz,
Hepiniz fülûsuahmere muhtaç.
Âdeta arslan ağzında, yiyecekleriniz.
Gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz.”
Kurt sordu: -“Peki, işim ne olacak?”
— “Hiç! dedi köpek, sadece adam kovalamak.

Vazifeniz yabancılara şiddet,
Evdekilere hürmet göstermekten ibaret.
Ama karşılığında neler, neler!
Sizindir artık evin sayısız yemekleri.
O ne piliç, o ne kuş kemikleri!
O ne sonsuz okşanıp sevilmeler!”

(…)

— “Bu ne?” dedi. —“Hiç!” — “Nasıl hiç?” — “Mühim değil yani.”
— “Ama ne?” — “Bağlamak için tasma takarlar ya,
Gözüne ilişen herhalde onun yeri.”
— “Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısınız?”
— “Pek dolaşamayız, ama ne çıkar?”
— “Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız.
Hani hazineler bağışlasalar
Zerre bile feda edemem hürriyetimden.”

9. Etkinlik Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle “Kurtla Köpek” metnini tema,
konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırınız. Metinlerin benzerliklerini
ve farklılıklarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinliği tamamladıktan sonra kendinize şu soruyu sorarak öz değerlendirme yapınız:
• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydim? Nasıl?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

Olaylar: Kurt ve köpek metninde esaretlik yerine özgürlüğü tercih eden bir kurtu anlatıyor. Bu metinde ise bolluk içinde olan fakat sürekli tedirgin olan bir yaşamla fakir ama huzurlu bir yaşamı anlatıyor.

Temalar: Esaret, özgürlük, huzurlu yaşam, zenginlik konuları anlatılmaktadır.

Konular: İki metinde de özgürlükten bahsetmektedir.

Karakterler: Kurt ve köpek, Tarla faresi ve şehir faresi

10. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki unsurların hangisi gerçek, hangisi kurgusaldır? Kurgusal olanların başına “K”, gerçek olanların başına “G” yazınız.

Cevap:

(G) Kurt ve köpeğin birer hayvan olması.
(K) Kurdun ve köpeğin konuşturulması.
(K) Yabani bir hayvan olan kurdun özgürlüğüne düşkün olarak değerlendirilmesi.
(G) Köpeğin evcil bir hayvan olması ve çeşitli görevler yapması.
(G) Köpeğin evcilliğinin kölelik olarak değerlendirilmesi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Ekoyay Yayınları

11. Etkinlik Serbest konuşma yöntemini kullanarak herhangi bir konudaki duygu,
düşünce ve hayallerini anlatınız.

12. Etkinlik Aşağıya özgürlükle ilgili bir şiir yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Ekoyay Yayınları

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.