auto
7 Ocak 2021, 18:47
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 255-256-257 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Ders Kitabı ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  Metni Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları MEB Yayınlar

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

1. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.
2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.
3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe popüler kültür denir.
4. Türkiye, 2017-2021 yılları için UNESCO Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.
5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağlayan kuruluşa TİKA denir.
6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke. Almanya  .
7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan kuruluş TÜRKSOY

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:

(ç) 8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika
(g) 9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş
(f) 10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi
(e) 11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş
(a) 12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım)
(b) 13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti
(c) 14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım)


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları MEB Yayınlar

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.

Cevap:  Ülkelerin birbiri ile yakınlaşarak sosyal, siyasal ve ekonomik ililşkilerinin gelişmesi açısından çok önemlidir.

16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen bu görevler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Kültürümüzü unutturmamamız ve yeni kültüre ayak uyduracağız derken tarihimizden vazgeçmemiz gerekir. Her fırsatta bunu hatırlatmalı ve kültürümüzü yaşatmalıyız.

17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası söz hakkına sahip olarak önemli konularda duruşunu göstermiştir.

18. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

Kültürel: Kültürümüzle alakalı olan şeyleri ön plana çıkarmalı ve halka bunu aşılamalıyız.

Sosyal: Her konuda yardıma muhtaçlara yardım etmeliyiz.

Siyasi: Devletler arası denge kurup barışçıl bir yapı izlemeliyiz.

Ekonomik: İhracata önem vermeliyiz. Satılan ürünlerin yapımını çoğaltmalıyız.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. “Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.”
Mustafa Kemal Atatürk (Ulus Gazetesi, 20. 3. 1937)
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmuştur?

Cevap: A

A) Dünya barışı B) Ekonomik iş birliği C) Vatan sevgisi D) Sanayileşme


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları MEB Yayınlar

20. Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir?

Cevap: B

A) Sosyal medya akımlarını takip etmek
B) Anne babanın elini öpmek
C) Alışverişleri, alışveriş merkezlerinden yapmak
D) Modaya uygun giyinmek

21. Ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri
B) Gıda ürünleri (fındık, incir, üzüm)-Kimyasal ürünler
C) Metal ürünler-Petrol ürünleri
D) Giyim eşyası-Tıbbi aletler

22.1.İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını yapması
     2. Bosna-Hersek’e destek kuvvet yollanması
     3. Türkiye Maarif Vakfının kurulması
    4.  BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demir yolunun yapımı

Yukarıda Türkiye’nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: C

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

23. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir?

Cevap: D

A) Yayılmacı bir devlet B) İşbirlikçi bir devlet
C) Karşılık bekleyen bir devlet D) Barışçı bir devlet

24. “Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.”
İsmet BOZDAĞ, “ Atatürk’ün Sofrası” s.26-27 (Düzenlenmiştir.)
Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: C

A) Soydaşlarımızla bağlarımızı koparmamaya

B) M. Kemal’in gelecekle ilgili düşüncelerine
C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye

D) Soydaşlarımıza sahip çıkmaya

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 249-250-251-252-253 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.