6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-93-92-99 Cevapları Sevgi Yayınları

Bu konu admin tarafından 11 ay önce açıldı, 170 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
admin
Üyelik Zamanı: 2 ay önce
Konu Sayısı: 1381
Yanıt Sayısı: 0
11 ay önce

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Sevgi Yayınları 3.Ünite 1. BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Sevgi Yayınları 

Resimdeki market arabasını hareket ettirmek için ne yaparsınız?

Cevap:İtme kuvvetini uygularım.

Sizce resimde birbirini iten canlılardan hangisi kazanır? Neden?

Cevap:Fil kazanır.Çünkü fil daha güçlüdür.

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin süratini, yönünü, şeklini değiştiren etkiye ne ad verilir?

Cevap:Kuvvet adı verilir.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Sevgi Yayınları 

Aşağıda verilen görsellerde cisimlere etki eden kuvvetlerin yönünü, doğrultusunu, büyüklüğünü
gösteriniz (Her bir bölme 2 N’ı göstermektedir.).

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Sevgi Yayınları 

Sorular
1. Dinamometreye hangi yönlerde kuvvet uygulayarak kancalı tahta takozu hareket ettirdiniz?

Cevap:Doğu yönünde hareket ettirdik.

2. Kancalı tahta takozu hareket ettirmek için uyguladığınız kuvvetin özellikleri nelerdir?

Cevap:Kuvvetin yönü doğu dur.Doğrultusu doğu-batıdır.Büyüklüğü ise 5 N dir.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Sevgi Yayınları 

Mete ve Naz odalarındaki masanın yerini değiştirmek istiyor. Ama ikisi de masanın farklı yerde durmasını istediği için farklı yönlere doğru itiyorlar. Sizce masa hangisinin ittiği yönde hareket eder?

Naz ve Mete’nin masaya uyguladığı kuvvetleri aşağıdaki şekil üzerinde çizerek gösteriniz. Yukarıdaki sorunun cevabını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Sevgi Yayınları 

Sorular
1. Kancalı tahta takoza aynı büyüklükte kuvvetler uyguladığınızda takoz nasıl hareket etti? Açıklayınız.

Cevap:Kuvvetin iki tarafı da eşit olduğu için sabit kaldı

2. Kancalı tahta takoza farklı yönlerde farklı kuvvet uyguladığınızda takoz hangi yöne hareket etti? Bunun nedenini açıklayınız?

Cevap:Kuvvetin doğrultusu doğu-batı yönünde uygulandı.Doğu kısmındaki büyüklük 6 N batı kısmındaki büyüklük ise 4 N olduğu için kancalı tahta takoz doğu yönünde hareket etti.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Sevgi Yayınları 

Yandaki resimde salıncağa, uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlü başka bir kuvvet daha aynı anda etki etseydi salıncak hareket eder miydi?

Cevap:Hareket etmezdi.

Sorular
1. Kancalı tahta takoza eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvetler uyguladığınızda neler gözlemlediniz?

Cevap:Tahta takoz eşit kuvvet uygulandığı için sabit kaldı.

2. Bu kuvvetleri hareket hâlindeki bir cisme uygulamış olsaydınız neler gözlemlerdiniz?

Cevap:Hareket halindeki cisim sabit kalırdı.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Sevgi Yayınları 

Sorular
1. Uyguladığınız kuvvetlere bağlı olarak kancalı tahta takozun hareket durumu nasıl değişti?

Cevap:Kuvvetin büyüklüğü ne taraftaysa kancalı tahta takoz oraya hareket etti.

2. Bu kuvvetleri hareket hâlindeki bir cisme uygulasaydınız neler gözlemlerdiniz?

Cevap:Cisim sabit kalırdı.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Sevgi Yayınları 

1. Aşağıda cisimlere etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Cisimlerin kuvvet uygulanmadan önceki
hareket durumlarını dikkate alarak noktalı yerlere cisimlerin kuvvet uygulandıktan sonraki olası hareket durumlarını yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Sevgi Yayınları 

2. Aşağıdaki resimleri dikkatlice inceleyerek resimler ile ilgili istenenleri kutucuklara yapınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Aşağıda resimleri verilen cisimlerin dengelenmiş veya dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olma durumlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Sevgi Yayınları 

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki soruları, bu üç kuvvetin grafiğine ve A ile B maddelerine uygulanma biçimlerine göre yanıtlayınız.

a. A ve B cisimlerine etki eden bileşke kuvvetlerin yönünü ve büyüklüğünü yazınız.

Cevap:

A cismi

Yönü: Doğu

Büyüklüğü:

F1=4 N F2=12 N   F3=8 N 

4+12=16 N    16-8= 8N

B Cismi

Yönü:sabit dengelenmiş kuvvet

Büyüklüğü:12 N

b. Hangi cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Yazınız.

Cevap:B cismi dengelenmiş kuvvettir.

c. A cismi başlangıçta duruyorsa, kuvvetler uygulandıktan sonraki hareketi için ne söylenebilir? Yazınız.

Cevap:Kuvvetler uygulandığında doğu yönündeki büyüklük fazla olduğu için cisim doğu yönünde hareket eder.

ç. B cismi başlangıçta batı yönünde hareket ediyorsa, kuvvetler uygulandıktan sonraki hareketi için ne söylenebilir? Yazınız.

Cevap:Kuvvetler uygulandıktan sonra cisim sabit kalır.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Sevgi Yayınları 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

(D) 1. Cisimlerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.

(Y) 2. Kuvvetin büyüklüğü terazi ile ölçülür.

Cevap:Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.

(y) 3. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı alınarak bulunur.

Cevap:Kuvvetlerin toplamı alınarak bulunur.

(D) 4. 8 N’lık iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde etki ederse kuvvetler birbirini dengeler.

(D) 5. Hareket eden bir cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Bir cisme etki eden zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi Büyük kuvvetin etki yönü ile aynıdır.
2. Hareket eden bir cismi durdurmak için hareket yönüne zıt  yönde kuvvet uygulanmalıdır.
3. Bir cismin üzerine etki eden birden fazla kuvvetin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
4. Aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetler birbirinden çıkarılarak bulunur.
5. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise ya durur ya da sabit sürat ile hareket eder.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Şekildeki oyuncak arabaya sürtünmesiz yolda, belirtilen yönde 5 N’lık kuvvet uygulanarak arabanın hareket etmesi sağlanıyor. Hareket halindeki arabanın sabit süratle yoluna devam etmesi için uygulanması gereken ikinci kuvvetin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü nasıl olmalıdır?

Cevap:

2. Büyüklükleri 8 ve 4 N olan iki kuvvet bir cisme aynı doğrultu ve yönde etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

Cevap:yine batı yönünde kuvvet uygulanarak aynı büyüklükte hareket ettirilir.

3. Şekildeki araca etki eden kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N’dır? Bileşke kuvvetin yönünü çizerek gösteriniz.

Cevap:doğu yönünde ← 5N

4. Yandaki resimde A noktasından yukarıya doğru fırlatılan topa uygulanan kuvvetin hangi özelliği bilinemez?

Cevap:Uygulanan kuvvetin büyüklüğü bilinmez.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Sevgi Yayınları 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayalım.

1.Bu tablodaki K, L, M ve N kuvvetleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)?

Cevap:B
A. K ve M kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
B. N ve L kuvvetlerinin doğrultuları farklıdır.
C. K ve L kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
D. N ve M kuvvetlerinin yönleri farklıdır.

2. Şekilde gösterilen yönde sabit süratle giden bir gemi için aşağıda verilen ifadelerden
hangisi kesinlikle doğrudur?

Cevap:D

A. Gemiye etki eden kuvvetler aynı yönlüdür.
B. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C. Gemiye etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır.
D. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

3.Görselde verilen topun dengede kalabilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvetin yönü
ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır (Bölmeler eşit aralıklıdır.)?

Cevap:A

4.Görselde M, N ve O arabalarına uygulanan kuvvetler ve hareket yönleri verilmiştir. Bu araçlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap:D

A. M ve O cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
B. O cismi sabit sürat ile hareket etmektedir.
C. N cismi hızlanır.
D. M cismi sabit sürat ile hareket eder.

5. Aşağıdaki cisimlerden hangisine etki eden bileşke kuvvet en küçüktür?

Cevap:C

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Konuya Bir Cevap Yazın


  • 3 Kayıtlı Üye
  • Son Üye admin