auto
7 Ocak 2021, 1:40
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 171-172-173 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı  Cevapları MEB Yayınları SES VE ÖZELLİKLERİ : ÜNİTE DEĞERLENDİRME 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Meb Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Ses bir madde ile karşılaştığında hangi durumlar meydana gelir?

Cevap: Ses yansıyarak tamamı veya bir kısmı soğurur.

2) Güneş ışınlarını her gün gördüğümüz halde Güneş’te meydana gelen patlamaları niçin duyamıyoruz? Açıklayınız.

Cevap: Boşlukta ses yayılmadığından duyamayız.

3) Aşağıdaki şekillerden hangisi veya hangilerinde ses iletilir? Açıklayınız.

Cevap: 1. ve 2. şekil.

4) Umut, ses yalıtımının evlerdeki önemini göstermek için bir ev modeli yapmıştır. Umut, yaptığı ev modelinde hangi ses yalıtım malzemelerini kullanmış olabilir?

Cevap: İyi yalıtım malzemeleri olan strafor köpük yada pamuk, yün, keçe kullanmış olabilir

B. Ses aşağıdaki ortamlarda bulunan maddelerle karşılaştığında daha çok hangi durum ortaya çıkar? Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Meb Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

Cevap:

(Y) Ses en hızlı gazlarda yayılır.
(D) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.
(D) Işık sesten daha süratlidir.
(D) Ses yalıtımında boşluklu ve yumuşak malzeme tercih edilmelidir.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Meb Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla “K>L>M” şeklindedir. K bakır, M helyum gazı olduğuna göre L maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: C

A) Boşluk
B) Demir
C) Su
D) Tahta

2) I. Sesin yayılma hızı, hava ortamında su ortamına göre daha fazladır.
   II. Yoğunluk, sesin yayılma hızına etki eder.
  III. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

3) Okullarda ses yalıtımını sağlamak için
I. Pencerelerde çift cam kullanmak
II. Duvarları cam yünü ile kaplamak
III. Sınıfları ahşap ile kaplamak
İşlemlerinden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II, III

4) “Ses kaynağının değişmesi sesin farklı işitilmesine sebep olur.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgiyi doğrulamaz?

Cevap: A

A) İçi su dolu bir cam şişeye farklı kuvvetlerle vurulduğunda çıkan sesin şiddeti farklıdır.
B) İçi su dolu bir cam şişeyle içi boş bir cam şişeden farklı türde sesler çıkar.
C) Bağlama ve gitar sesi birbirinden çok farklıdır.
D) Porselen ve metal kaseye metal kaşıkla eşit şiddette vurulduğunda çıkan sesler farklı işitilir.

 

5) Serhat Öğretmen Fen Bilimleri dersinde sesin yayılması konusunu işlemektedir. Öğrencilerinin arasından Beril, öğretmene: “Öğretmenim karlı günlerde sokaktan evimize daha az ses geliyor, bunun sebebi nedir?“ diye sorar.
Serhat Öğretmen’in bu soruya cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: D

A) Kar ortamında ses hızlı yayıldığı için
B) Kar sesi daha iyi yansıttığı için
C) Kar ortamında ses yayılmadığı için
D) Kar dışarıdaki sesleri soğurduğu için

6) 6. Sınıfta okuyan Ali akşamları gitar çalar fakat komşuları çıkan sesten rahatsız olmaktadır. Ali bunun üzerine evdeki yumurta kolilerini kullanarak duvarları kaplamıştır. Ali’nin bunu yapma amacı nedir?

Cevap: D

A) Odasını yeniden dekore etmek
B) Isı yalıtımını sağlamak
C) Duvarı kalınlaştırmak
D) Ses yalıtımını sağlamak

7) Akustik teknolojisi, bazen bir ortamdaki gürültüyü engellemek amacıyla bazen de sesin daha uzak noktalara yayılması amacıyla uygulanır.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde akustik mimarinin yapımında “gürültüyü engellemek” amaçlanmıştır?

Cevap: A

A) Ses kayıt odası B) Amfitiyatro
C) Cami D) Konferans salonu

8) Ayşe ve Aylin okula giderken yürüdükleri toprak zeminde ve okula girdikten sonra koridordaki mermer zemin üzerinde farklı seslerin çıktığını gözlemliyor.
Buna göre;
I. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar.
II. Sesin türünü ses kaynağı belirler.
III. Farklı şiddetlerde vurulan ses kaynağından farklı büyüklükte ses çıkar.
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: B

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Meb Yayınları

9) Aşağıda maddelerin eşit hacimdeki tanecik miktarları, sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu maddeler kullanılarak yapılan malzemelerle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.
I. Sesin yayılmasını önlemek için L maddesinden yapılan malzeme kullanılabilir.
II. K maddesinden yapılan malzeme, sesi diğerlerine göre daha iyi iletir.
III. Ses yalıtımında kullanmak için M maddesi tercih edilmelidir.
Yukarıda verilen yorumlardan hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

10) “Farklı ses kaynaklarına aynı cisimle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.” Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen Ayşe, aşağıdaki düzeneği kullanarak deney tasarlıyor.

Buna göre Ayşe, aşağıdakilerden hangisini yaparak çıkan sesleri dinlerse amacına ulaşabilir?

Cevap: B

A) Cam tabağa tahta kaşıkla, metal tabağa metal kaşıkla vurmalıdır.
B) Tahta kaşıkla her iki tabağa da ayrı ayrı vurmalıdır.
C) Cam tabağa önce cam kaşıkla daha sonra metal kaşıkla vurmalıdır.
D) Metal tabağa önce metal kaşık daha sonra cam kaşıkla vurmalıdır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 246-247-248-249-250-251-252 Cevapları Sevgi Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.