auto
20 Ocak 2020, 8:09
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı  Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite Konu Değerlendirme 4, Ünite Değerlendirme

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(D) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
(D) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
(D) 3. Yandığında çevresine ısı veren maddeler, “yakıt” olarak adlandırılır.
(Y) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
(Y) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi Fosil  yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
2. Sobalar yakılırken üstten  tutuşturulmalıdır.
3. Fuel – oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan .sıvı yakıttır.
4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kömür kullanılmaktadır.
5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en çok solunum sistemimize zarar verir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Odun hangi yakıt türüne örnektir?

Cevap: Katı yakıt türüne örnektir.

2. Benzin, gaz yağı, mazot ve fuel – oil hangi sıvı yakıtın işlemden geçirilmesiyle elde edilir?

Cevap: Petrol

3. Nükleer enerji ve fosil yakıtlar hangi enerji kaynağına örnektir?

Cevap: Yenilenemez enerji kaynağına örnektir.

4. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ne ad verilir?

Cevap: Fosil yakıt

5. Günümüzde en çok kullanılan fosil yakıtlar hangileridir?

Cevap: Petrol- kömür


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Adı : Sıvılaştırılmış petrol gazı
Yakıt türü : Fosil yakıt
Enerji kaynığı : Yenilenemez
Yakıt çeşiti : Gaz yakıt

Özellikleri verilen bu yakıt türü aşağıdakilerin hangisinde kullanılamaz?

Cevap: D

2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?

Cevap: D

A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
C. Yakıt giderinin olmaması
D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri

3. Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

Cevap: A

A. LPG
B. Mazot (motorin)
C. Gaz yağı
D. Benzin

4.Bu yakıtlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?

Cevap: C

A. Fosil yakıt olma
B. Petrolden elde edilme
C. Sıvı olma
D. Yenilenemez enerji kaynağı olma

5. I. Baca bağlantılarının doğru yapılması
II. Kullanılan ısınma aracının standartlara uygun üretilmesi
III. Yakıtın tamamen yanmamasına dikkat edilmesi
IV. Isınma araçlarının yaşam alanlarında kurulması

Numaralanmış bu davranışlardan hangisi soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı
alınabilecek önlemlerdendir?

Cevap: B

A. Yalnız I   B. I ve II
C. II ve III   D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki kaplar, tanecik modelleri verilen maddelerle dolduruluyor.

Tanecik modellerine göre hangi kap veya kaplardaki madde kesinlikle sıkıştırılamaz?

Cevap: A

A. Yalnız I   B. Yalnız II
C. I ve II      D. I, II ve III

2. Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C

A. Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
C. Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.

3. I. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır.
II. Sıvıtanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
III. Gazların belirli bir hacmi vardır.

Katı, sıvı ve gazlarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: A

A. I ve II     B. I ve III
C. II ve III  D. I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde verilen çizimleri inceleyiniz. Bu çizimlere göre taşın yoğunluğu
kaç g/cm3tür?

Cevap: B

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5.Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarını bir kap içerisine koyan Hasan sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

Buna göre Hasan, bu sıvıların yoğunluklarını aşağıdakilerden hangisi gibi sıralamalıdır?

Cevap: A

A. K>L>M
B. K=L=M
C. L>K>M
D. M>L>K


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, maddeleri ısıyı en az iletenden en fazla iletene
doğru sıralarken hata yapmamıştır?

Cevap: A

7. I. Ekonomik olmalıdır.
II. Isı iletimleri çok düşük olmalıdır.
III. Kolay tutuşmamalıdır.
IV. Kullanım ömürleri çok uzun olmalıdır.

Binaların yalıtımında kullanılacak malzemelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

Cevap: D

A. I ve III         B. I ve IV
C. I, III ve IV   D. I, II, III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

Cevap: A

A. Kömür
B. Rüzgâr
C. Dalga enerjisi
D. Jeotermal enerji

9. Aşağıda resimleri verilen maddelerden hangisi ısı yalıtkanıdır?

Cevap: D

10. I. İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
II. Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
III. Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
IV. Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım ve kontrolünün yapılmaması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenleridir?

Cevap: B

A. II ve III       B. II, III ve IV
C. I, III ve IV  D. I, II, III ve IV

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.