6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118 Cevapları Sevgi Yayınları

Bu konu admin tarafından 11 ay önce açıldı, 130 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
admin
Üyelik Zamanı: 2 ay önce
Konu Sayısı: 1381
Yanıt Sayısı: 0
11 ay önce

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı  Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Sevgi Yayınları 

Masa, su ve gezinti balonunun içerisindeki maddelerin yapısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Masa katı,su sıvı ve gezinti balonunun içindeki maddede gazdır.

Buzun, suya dönüşürken yapısında neler olur?

Cevap:Katı haldeki buz,ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği artar.Tanecikler belirli bir sıcaklık değerinden sonra birbirinden uzaklaşmaya başlar.Tanecikler arasında boşluk oluşur.

Tanecikli Yapı
Yanda yer alan resimdeki tuz yığınına uzaktan baktığınızda tek bir parça gibi görürsünüz. Bu tuz yığını yakından bakıldığında nasıl görünür?

Cevap:Küçük küçük kum gibidir.

Tuzu oluşturan daha küçük yapılar nelerdir?

Cevap:Tuz bir bileşiktir.Tuzu oluşturan daha küçük yapılar elementler olarak bilinmektedir.

Su ve havayı oluşturan, görülmeyecek kadar küçük yapılar var mıdır?

Cevap:Su yanıcı bir madde değildir.Fakat suyun bileşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır.Oksijen ve hidrojen birleşerek suyu oluşturur.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Sevgi Yayınları 

Sorular
1. İçinde hangi maddelerin bulunduğu şırıngaların pistonlarının hareket ettiğini gözlemlediniz?

Cevap:Su ve Hava

2. Su ve kum bulunan şırıngalarda pistonları kolay hareket ettirebildiniz mi?

Cevap:Kumda zorlandım çünkü içinde boşluk yoktur.Suda zorlanmadım çünkü moleküller de boşluk vardır.

3. Şırıngalardaki pistonu kolay hareket ettirebilmenizle maddenin boşluklu yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap:Maddenin boşluk yapısı fazla ise sıkıştırmak kolay olur.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Sevgi Yayınları 

Hâl değişimine uğramış maddenin hangi özellikleri değişir?

Cevap:

  • Yoğunluk
  • Hacim
  • Potansiyel enerji
  • İç enerji
  • Fiziksel özellikleri

Bir metal eriyerek sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketlerinde nasıl bir değişim olur?

Cevap:Erime ve buharlaşma esnasında maddelerin tanecikleri birbirinden uzaklaşır ve hacmi artar,donma ve yoğunlaşma için de tersi geçerlidir.Bir metal eriyerek sıvı hale geçtiğinde taneciklerin hareketliliği artar ve tanecikler arası boşluk artar.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Sevgi Yayınları 

1. Aşağıdaki tabloda tanecik modelleri gösterilen maddelere ait özellikler verilmiştir. Bu maddelerin fiziksel hâllerini bularak tablodaki boşlukları tamamlayınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Havası boşaltılmış kap içerisine helyum gazı bırakılıp kapağı kapatılıyor. Helyum taneciklerinin kap içerisindeki görünümünü ve hareketini yandaki şekilde çizerek gösteriniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Sevgi Yayınları 

3. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin bulunduğu hâlleri belirleyiniz. Daha sonra bu hâllerin özelliklerine göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları Sevgi Yayınları

4. Aşağıda katı, sıvı ve gaz hâllerde bulunan maddelere örnekler verilmiştir. Bu maddeleri oluşturan taneciklerin hangi hareketleri yaptıklarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Aşağıdaki görsellerde suyun hâl değişimi yer almaktadır. Bu olay sırasında maddenin tanecikleri arasındaki boşlukların ve tanecik hareketliliğinin nasıl değiştiğini kısaca açıklayınız.

Cevap:Buzun katı halde olması boşlukları azaltırken,su haline gelip boşluklar fazla olunca sıkılaştırılabilme artmaktadır.En çok ise su buharı haline gelince boşluk oluşmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-109-110 Cevapları Sevgi Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Konuya Bir Cevap Yazın


  • 3 Kayıtlı Üye
  • Son Üye admin