6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-109-110 Cevapları Sevgi Yayınları

Bu konu admin tarafından 11 ay önce açıldı, 147 kere okundu ve 1 Cevap verildi.
admin
Üyelik Zamanı: 2 ay önce
Konu Sayısı: 1381
Yanıt Sayısı: 0
11 ay önce

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Sevgi Yayınları 3.Ünite 2. BÖLÜM: SABİT SÜRATLİ HAREKET

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Sevgi Yayınları 

Duru ve Naz, beden eğitimi ve spor dersinde yarış yapmaya hazırlanıyorlar. Yarışa fotoğraftaki gibi aynı hizadan başlıyorlar. Bu durumda, yarışı kimin kazanacağını Duru ve Naz’ın hangi
özelliği belirler? Düşüncenizi nedenleriyle birlikte yazınız.

Cevap:Duru ve Nazın sürati belirleyecektir.Hangisi daha hızlı koşarsa o yarışmayı kazanır.

Ankara’dan İstanbul’a gitmeniz gerekse bu yolculuğu en kısa sürede gerçekleştirmek için aşağıdaki araçlardan hangisini tercih ederdiniz? Nedenini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:En kısa sürede gitmek için uçağı tercih ederdim.Çünkü uçak ile bir yere daha az bir zamanda ulaşabiliyoruz.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Sevgi Yayınları 

1. Şekildeki labirentin farklı noktalarından aynı anda sabit süratlerle geçen fareler 0 noktasına eşit sürelerde ulaşmışlardır.

Labirent içerisindeki her bir kenar eşit uzunlukta olduğuna göre, farelerin süratleri arasındaki
ilişki nedir?

Cevap:Siyah olan farenin aldığı yol fazla olmasına rağmen kahverengi fareye göre daha hızlıdır.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Sevgi Yayınları 

2. Çağan, K – L yolunu kaykayı ile geçerken eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığına göre Çağan’ın hareketi için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Sabit sürat ile hareket etmiştir.

3. Bisiklet yarışına katılan 4 yarışçının bilgileri yandaki tabloda verilmiştir. Yarışmacılar sabit süratlerle hareket ettiğine göre yarışmacıların süratleri arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap:Zaman olarak aldığı yolu değerlendirecek olursak il sıra itibariyle; I-III-II-IV

4. Şekildeki A, B ve C araçları belirtilen noktalardan aynı anda sabit süratlerle geçerek bitiş noktasına aynı anda ulaşmışlardır.
Bu araçlarla ilgili;
a. Süratleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap:En süratli olan araç itibariyle B-C-A

b. Bulundukları noktalardan bitiş noktasına ulaşma süreleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap:B aracı uzakta olmasına rağmen diğer iki araca göre daha süratli olup üç araç da bitiş noktasına aynı anda varmıştır.

5. A ve B noktalarından aynı doğrultuda sabit süratlerle şekildeki gibi birbirlerine doğru koşan öğrenciler aynı anda C noktasına ulaşmışlardır.

Bu öğrencilerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Öğrencilerin aldığı yolları karşılaştırınız.

Cevap: A noktasındaki çocuğun B noktasındaki çocuğa göre 50 metre yolu fazladır.Bitiş noktasına aynı anda gelmişlerdir.

b. Öğrencilerin süratlerini karşılaştırınız.

Cevap: A noktasındaki çocuğun B noktasındaki çocuğa göre 50 metre yolu fazladır.Fakat süreti fazla olduğu için aynı anda varmışlardır.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Sevgi Yayınları 

1. Aşağıdaki yol – zaman ve sürat – zaman tabloları verilen K ve L hareketliler için yol – zaman ve sürat – zaman grafiklerini çiziniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Aşağıda yol – zaman ve sürat – zaman grafikleri verilen A ve B hareketlileri için sürat – zaman ve yol – zaman tablolarını tamamlayınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Sevgi Yayınları 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Sabit süratle yol alan aracın sürati sıfırdır.

(D) 2. Sabit süratle yol alan aracın zamanla yol değeri artar.

(D) 3. Eşit sürede daha fazla yol alan aracın sürati, daha az yol alan aracın süratinden daha fazladır.

(D) 4. Sürati az olan araçlar için genellikle m/sn birimi kullanılır.

(D) 5. Sürati 20 m/sn olan araç 1 saniyede 20 metre yol alır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Bir hareketlinin sürati aldığı yola ve zamana bağlıdır.
2. Bir saatin akrep ve yelkovanının hareketi sabit süratli harekete örnek verilebilir.
3. Bir araç duruyorsa sürati sıfırdır.
4. Aynı yolu uzun sürede tamamlayan hareketlinin sürati daha azdır.
5. Bir yarışta sürati fazla olan atlet bitiş çizgisine daha önce ulaşabilir.

C. Aşağıda verilen kelimeleri uygun biçimde birleştirerek anlamlı ifadeler oluşturunuz.

Cevap:

1.Günlük yaşamda otomobillerin süratleri yol/zaman birimi ile ifade edilir.

2.Aracın aldığı yolun geçen zamana oranı sürat olarak tanımlanır.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Sevgi Yayınları 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Bazı hayvanların aynı mesafeyi sabit süratlerle hangi sürelerde aldıkları aşağıda verilmiştir.

Bu hayvanlardan sürati en fazla olan, hangisidir?

Cevap:B

A. Tavşan B. Köpek C. Ayı D. Fil

2.Belirtilen noktalardan sabit süratlerle aynı anda geçen S, R ve P yarışçılarından S yarışçısı bitiş çizgisine ilk önce, P yarışçısı ise en son ulaşıyor.
Buna göre yarışçıların süratleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

Cevap:C

A. R yarışçısının sürati, P yarışçısının süratinden daha azdır.
B. S yarışçısının sürati, P yarışçısının süratinden daha azdır.
C. S yarışçısının sürati, R yarışçısının süratinden fazladır.
D. S, R, P yarışçılarının süratleri eşittir.

3.Aynı noktadan başlayan dört öğrencinin sabit süratlerle eşit sürede aldığı yollar yukarıdaki
gibidir.
Buna göre hangi öğrencinin sürati azdır.

Cevap:C

A. Banu
B. Gökçe
C. Gökhan
D. İlker

4.Yol – zaman grafiği verilen hareketli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap:D

A. Sabit süratli hareket yapmıştır.
B. 1 saniyede 10 metre yol almıştır.
C. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar almıştır.
D. Süratini düzenli olarak arttırmıştır.


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Sevgi Yayınları 

1.Şekilde gösterilen kuvvetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap:D

A. Doğrultuları aynıdır.
B. Yönleri zıttır.
C. Bileşke kuvvet (Net kuvvet) 4 N’dır.
D. Bileşke kuvvet (Net kuvvet) 10 N’dır.

2. Aşağıdaki resimlerin hangisinde cisme aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetler uygulanmıştır?

Cevap:B

3. Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

Cevap:A

4. Batıya doğru 2 ve 4 N’lık, doğuya doğru 1 ve 3 N’lık kuvvetler bir cisme aynı noktadan etki etmektedir. Cisim hangi yönde ve ne kadar kuvvetle hareket eder?

Cevap:A

A. Batı yönünde 2 N büyüklüğünde
B. Doğu yönünde 4 N büyüklüğünde
C. Batı yönünde 6 N büyüklüğünde
D. Doğu yönünde 8 N büyüklüğünde


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Sevgi Yayınları 

5. Aşağıdaki nesnelerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır?

Cevap:A

6. P, R, S ve T hareketlilerinin aldıkları yol – geçen zaman ilişkileri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu hareketlilerden hangisi aynı yolu daha kısa sürede alır?

Cevap:C

A. P     B. R
C. S     D. T

7. Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;
I. Metre / saniye (m/sn)
II. Kilometre / saat (km/sa)
III. Newton (N)
birimlerinden hangileri kullanılabilir?

Cevap:B

A. Yalnız I     B. I ve II
C. I ve III       D. II ve III

8.Sürat – Zaman grafiği verilen dört hareketliden hangisi aynı mesafeyi en kısa sürede tamamlar?

Cevap:A

A. K B. L C. M D. N

9.Mehmet ve Ayşe aynı yerden aynı anda başlayarak A – B arasındaki mesafeyi sabit süratlerle
koşmuşlardır.
Ayşe, Mehmet’ten daha önce B noktasına ulaştığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:B

A. Mehmet’in aldığı yol Ayşe’nin aldığı yoldan fazladır.
B. Ayşe’nin sürati Mehmet’in süratinden fazladır.
C. Mehmet ve Ayşe hareketini aynı sürede tamamlamıştır.
D. Mehmet ve Ayşe hareketini aynı sürede tamamlamıştır.

10.Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

Cevap:C

A. 2   B. 3
C. 4   D. 5

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91-93-92-99 Cevapları Sevgi Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

tatlı kız
teşekürler .bana çok yardımcı oldunuz.sizin sayenizde anlamadığım konuyu anladım.ayrıca bu sayfayı çok sevdim.bu zor konuda anlamdığım tek bir konu vardı.onu da anladım.sağolun
Konuya Bir Cevap Yazın


  • 3 Kayıtlı Üye
  • Son Üye admin