5. Sınıf Türkçe Sayfa 104-105-106-107-107-109 Cevapları Anıttepe Yayınları

Bu konu admin tarafından 1 sene önce açıldı, 179 kere okundu ve 15 Cevap verildi.
admin
Üyelik Zamanı: 1 ay önce
Konu Sayısı: 1381
Yanıt Sayısı: 0
1 sene önce

2019 – 2020 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları KİLİM Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz?

Cevap:Türkler orta Asya dan beri hayvancılıkla uğraştıkları için yün ve kıl dokuma sanatlarında gelişme göstermişlerdir.Bundan dolayı da halı kilim ön plana çıkmaktadır.

2. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? Araştırma sonucu getirdiğiniz motifleri arkadaşlarınıza gösteriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Sayfa 104-105-106-107-107-109 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Sayfa 104-105-106-107-107-109 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK
a) Şiirden alınan kelimeler, harfleri karıştırılarak verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyiniz. Anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

Sır: kimseye söylenmemesi, gizli tutulması gereken şey

Şikayet: hoşnutsuzluk belirten söz ya da yazı, sızlanma.

Sermek:  açarak bir yere yaymak ya da döşemek

Davet: Çağırma,Çağrı

Yetinmek :bir şeyi kendisi için yeter bulup daha çoğunu istememek, elinde bulunanı yeterli görmek

Dergah: bir tarikattan olan kimselerin törenler düzenledikleri yapı.

Nakış :genellikle kumaş üzerine, renkli iplikler ya da sırma kullanarak elle ya da makineyle yapılan işleme.

Eren: kendini Tanrı’ya adamış olduğu için benliğinden, öz varlığından sıyrılmış, Tanrı’ya ermiş kimse.

Kilit: genellikle anahtar ya da benzeri bir parçayla kapanıp açılabilen kapatma aygıtı.

Töre: bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkanlıklar  belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulan  toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü

Çağrı :birinin bir yere gelmesini isteme

İlim :Öğrenilen bilgi

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Sır: Sırrı berk bir insandır.

Şikayet: Yaptıklarını görünce hemen şikayet etti.

Sermek: Kilimleri göstermek için yere serdiler.

Davet: Sergi için onları da davet etti.

Yetinmek :Azla yetinmesini bilmeyen çoğu bulamaz

Dergah: Her akşam dergahta güzel sohbetler olur.

Nakış: Nakış kursuna beraber gitmiştik.

Eren :Bu adam vaktinin en büyük erenlerindendi.

Kilit: Eve gelmiyecekleri için kapıya kilit vurdular.

Töre: Töre gereği bir sürü kız çocukları okula gidememektedir.

Çağrı: Ona çağrı attım ama geri dönmedi

İlim: Atatürk ilime çok önem veren bir liderdi.

2. ETKİNLİK Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şiire göre sevdiğine sözü olan ne yapar?

Cevap:Kilim dokur.

2) Şiire göre hangi duygular kilim ile anlatılmıştır?

Cevap: Sevgi,hasret,üzüntü,aşk,istek

3) Kilimlerde kullanılan renkler ne ifade etmektedir?

Cevap:Şikayet ve hasret

4) Şiire göre kilim ne demektir?

Cevap:Şiire göre hasret ilim demektir.

5) “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap:Sevgiyi kilim motifleriyle anlatmak istenmiştir.

6) Bu şiire farklı hangi başlıklar yazılabilir?

Cevap:KİLİMDEKİ SEVGİ


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Anıttepe Yayınları

3. ETKİNLİK Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.
a) Şiirde kilim nelere benzetilmiştir?

Cevap:Gönül,ilim,sevda,dert gibi kavramlara benzetilmiştir.

b) Siz olsaydınız kilimi nelere benzetirdiniz? Neden?

Cevap:Yetenek ev ressamlığa benzetirdim.Çünkü kilim işlemek bir yetenek işidir. Kilimdeki motiflerde sanki bir ressamın kağıdına aktardığı güzel ve renkli duygulara benzemektedir.

4. ETKİNLİK Aşağıdaki metin ile okuduğunuz metni tür ve biçim özellikleri yönünden
karşılaştırınız.

Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek…
Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi,çiçekten kırmızı arayan; bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı-al, moru-mor,akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker, evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.
Mehmet ÖNDER
(Aldı Sözü Anadolu)

Cevap:Kilim metni bir şiirdir bu metin ise bir düz yazıdır.Okuduğumuz metinde duygu ön plandadır bu metin ise bir denemedir.

5. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçasını örnekteki gibi daire içine alınız.

Cevap: 5. Sınıf Türkçe Sayfa 104-105-106-107-107-109 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Daire içine aldığınız bu kelimelere örnekteki gibi farklı ekler getiriniz. Yeni oluşturduğunuz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Anıttepe Yayınları

6.ETKİNLİK

a) Türkiye’nin Dünya Mirası listesinde yer alan bazı eserleri aşağıda tanıtılmıştır. Bu
tanıtımlarda boş bırakılan yerleri http://www.kultur.gov.tr/ adresinden araştırarak doldurunuz.

Cevap: TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRASI

Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1987
Liste Sıra No: 448
YeriGüneydoğu Anadolu Bölgesi,Adıyaman
KategoriKültürel

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan KommageneKralı I. Antiochos’un (Antikos) tanrılara ve a talarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönem’in en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve  bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 358
Yeriİç Anadolu Bölgesi,Sivas
Kategori: Kültürel

Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Yöre, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından cami ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin
bu başyapıtı  iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır

Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi (Edirne)
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2011
Liste Sıra No:
Yeri: Marmara Bölgesi,Edirne
Kategori: Kültürel

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan ve şehrin silüetini taçlandıran Selimiye Cami ve Külliyesi, 16. yy.da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan cami ve külliye, Osmanlı mimarlarından Sinan’ın ustalık dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir.
İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbesiyle görkemli cami,iç tasarımında kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir sanat türünün zirvesini temsil etmektedir.
Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 19-29.06.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısı’nda alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1 ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)


UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi:
 1985 

Liste Sıra No: 358Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Sivas 
Kategori: Kültürel

 

Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Yöre, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum)


UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi:
 1986 

Liste Sıra No: 377Yeri: Karadeniz Bölgesi, Çorum
Kategori: Kültürel

 

1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hattuşa (Çorum, Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından “Hattuş” olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine geçtikten sonra “Hattuşa” adını aldı. M.Ö. 1700’lerde Kuşşara şehrinin kralı Anitta tarafından alınan Hattuşa, yine Anitta tarafından yıkıldı. Yazılı kayıtlarda Anitta ilk Hitit kralıdır. Yaklaşık yüzyıl kadar sonra şehir, I. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirildi. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmaktadır.

c) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden aldığınız bilgilere güveniyor musunuz? Neden?

Cevap: Devlete ait bir site olduğu için güvenilirdir.

ç) Sizler hangi sitelerden araştırma yapıyorsunuz?

Cevap: Bende devlete ait olan güvenilir sitelerden araştırma yapıyorum.

d) Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap:Güvenirliği onaylanmış sitelerdir.

7. ETKİNLİK Aşağıdaki kutularda verilen metinleri inceleyiniz.

a) Sizce bu metinlerin ortak özelliği nedir?

Cevap:Metinlerin içinde, o metinle alakalı başka metinlere bağlantılar bulunmaktadır.

b) Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap:Bu şekilde düzenlenen metinlerde araştırma yapan kişi aradığını rahatça bulabilir. Araştırmasıyla ilgili diğer konulara ulaşabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK “Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak
demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız.

Cevap: Anadolu da kilim demek insanların birlik olup sevgilerini katarak , yeteneklerini gösterdikleri bir sanat eseri olarak gösterebiliriz. Kilimi ilmik ilmik işlerken o verilen sabır ve dayanışma sayesinde iyi eserler ortaya koymaktadırlar.

9. ETKİNLİK Şiirden alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz.
“Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir;
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.”
a) Yukarıdaki dizede noktalı virgül niçin kullanılmıştır?

Cevap:Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

b) Noktalı virgülü bu dizedekiyle aynı görevde olacak şekilde cümlede kullanınız.

Cevap:

  • İster inan, ister inanma; aynen dediğim gibi oldu.

c) Aşağıdaki cümleleri noktalı virgülün kullanım alanıyla eşleştiriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Sayfa 104-105-106-107-107-109 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap: Türkler orta Asya dan beri göçebe bir hayat yaşadıkları için  hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Havanlarda elde ettikleri kıl ve yün ile kilim dokumuşlar ve hem kendileri için yapmakta hemde ticaretle satmaktadırlar. Günümüzde de ön planda olan el ile kilim dokumalar hem sağlam hemde gösterişli olarak iyi bir sanat eseri gözüküyor.

10. ETKİNLİK Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

(Bunu öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Sayfa 100-101-102-103 Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Çok teşekkür ediyorum.Öğretmenim aferin verdi. Gene çok ama çok teşekkür ederim.
ÇOK AMA ÇOK İYİ harika çok teşekkürler işime yaradı mükemmel bir site böyle iyi bir site görmemiştim
Çok teşekkür ederim çok güzel bir uygulama ödevlerimi her an bakı yorum ❤️❤️❤️❤️
Baaba
Cok tesekkür ederim hafta sonu odevimi yaptım insallah begenir hocammm
Size ne kadar tşk etsem az hakkınızı ödeyemeyiz dersyen 100 aldım hep bakıyorum
Çok teşekkürler bu uygulama çok güzel hemen ödevlerimi anlayarak yapıyorum çok çok beğendim ????
İsimsiz
Baya iyi çok iyi efsane bir site rahatça ödev yapıyorsunuz ????????
Çok teşekkür ederim ne kadar yardımcı olduğunuzu bilemezsiniz sizleri çok seviyorum öğretmenim çok beğendi cümleleri hem bu uygulama çok güzel ben başka daha güzel site görmedim
Çok teşekkür ederim sizin sayenizde derslerimi daha iyi yapıyorum tekrar teşekkür ederim
Çok teşekkür ederim çok iyi ve muazzam bir site gayet olumlu ve anlamlı cűmleler
ÖDEV
BEN BU SİTEDEN YARARLANDIM BU SİTE SAYESİNDE ÖDEVLERİMİ HIZLI BİTİRİYORUM AYRICA İNSANLARIN AKLINA GELEMEYECK ŞEYLRİ BİLE BİLGİ VERİYORLAR . BEN BU BU SİTEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM
GERÇEKTEN DE GÜZEL BİR SİTE İNSANIN ANLAMADIKLARI SORULARININ CEVAPLARINI VERİYORLAR
ZAHİDER
MUHTİŞ BİR SİTE HARİKA BAYILDIM . BU SİTE SAYESİNDE ÖDEVLERİMİ RAHATÇA YAPABİLİYORUM . ÇOK GÜZEL BİR SİTE BUNU İNDİRMELİYİM
Evet katılıyorum çok seviyorum bu siteyi teşekkürler böyle bir site yaptınız için
YAAA GEDENERÇEKTEN ÇOOK GÜZEL İNSAN NE YAPARSA YAPSIN BU SİTEDEN ARAŞTIRASI GELİYO GERÇEKTEN ÇOK ŞAHANE BİR SİTE EN SEVDİĞİM SİTE
Konuya Bir Cevap Yazın

Son Yazılar

  • 3 Kayıtlı Üye
  • Son Üye admin