auto
31 Ekim 2020, 13:38
 
Forum Moderatörümod
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
136
Mesajlar
0

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178 Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 6.ÜNİTE: ETKİN VATANDAŞLIK: ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Cevapları

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Andol Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.
3. (Y) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (Y) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun sağlık ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan mahkeme toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer, merkezî yönetim karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili vali ilçeyi kaymakam yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel hak denir.
6. On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine millî bağımsızlık denir.
8.Millî Eğitim Bakanlığı merkezî yönetim birimlerinden biridir


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Andol Yayıncılık

C. Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Cevap:

  • Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bı­rakılamaz. (Eğitim ve öğretim hakkı)
  • Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Özel hayatın gizliliği hakkı)
  • Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Konut dokunulmazlığı hakkı)
  • Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını ko­ruma hakkına sahiptir. (Yaşama hakkı)
  • Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Sağlık hakkı)
  • Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Düşünce ve kanaat özgürlüğü)
  • Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber­leşmenin gizliliği esastır. (Haberleşme özgürlüğü)
  • Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Din ve vicdan özgürlüğü)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Andol Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?

Cevap: B

A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı

 Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?

Cevap: C

A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap: D

A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar

4. • İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
• İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
• İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Cevap: B

A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali

5. Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

Cevap: C

A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Andol Yayıncılık

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A

A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.

8. On iki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?

Cevap: B

A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

Cevap: D

A) Huzur ve güven ortamı vardır.
B) İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan güven duygusu zayıflar.

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yoluyla iş başına gelmez?

Cevap: D

A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Cevap: Polisler, itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri gibi çalışanlar sayesinde güvenlik ihtiyacımız karşılanmaktadır. Jandarmalar ve askerler ise kırsal alanlarda güvenliğimizi sağlamaktadırlar. 

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?

Cevap: Her belediye kendi ilçesinin düzeninden sorumludur. Bizlerin ihtiyaçlarımızın karşılanması için bir düzen olması gerekmektedir. Bundan da sorumlu olan oranın belediyesidir.

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap: Diğer haklarımızı kullanmak için ilk önce yaşamamız gerekir. Bu yüzden yaşama hakkı en önemli olan hakkımızdır.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?

Cevap: Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Bir devlet olarak dış güçlere bağlı olmadan kendi kendimizi savunabilecek bir devlet olduğumuzu göstermektedir.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172-173-174 Cevapları Anadol Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
2019-2021, Forum Eodev.
Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.