Anasayfa Fen Bilgisi Makaleler Türkçe
22 Ocak 2021, 10:01
Mehmet
Yönetici
Konu Sayısı: 1261

4. Sınıf Türkçe Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları Koza Yayınları

2019 – 2020 | 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları TARİHÎ ESERLERİ VE MUTFAĞIYLA ÜNLÜ KENTİMİZ HATAY Metni Cevapları 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Koza Yayınları 

HAZIRLIK

“Sonraki Derse Hazırlık” çalışması olarak defterinize yazdığınız bilgileri arkadaşlarınıza
okuyunuz.

Size  Trabzon ilimizden  bahsedeceğim. Bilinen tarihi geçmişi en az 4000 yıl öncesine dayanan Trabzon, konumu itibariyle tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisini çekmiş ender kentlerden biridir. Coğrafi önemi ve tam bir geçiş noktasında bulunması nedeniyle Trabzon; tarihi boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.  Ticari ve idari merkez olarak Trabzon’da yüzyılların ötesinden bu yana kurulu bulunan eğitim -kültür -ticaret merkezlerinin varlığı kentin etrafıyla birlikte canlı ve süregelen bir kültürel birikime sahip olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Trabzon kültür varlıkları bakımından zengin bir şehirdir. Günümüzde bu kültür varlıkları yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yerleri arasındadır.

  • Sümela Manastırı
  • Vezalon (Yahya) Manastırı
  • Kızlar (Panagia Theokephastros) Manastırı
  • Trabzon Kalesi
  • Atatürk Köşkü
  • Trabzon Müzesi
  • Ayasofya Müzesi

Gibi eserler vardır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Koza Yayınları 

1.ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu okuyunuz. İçlerinde anlamını
bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını, metinde içinde geçtiği cümleden hareketle
tahmin ediniz.

4. Sınıf Türkçe Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları Koza Yayınları

Cevap: 

Han :genellikle uzun yollarda yol üzerinde, kentlerde, kasabalarda yolcuların hayvanlarıyla birlikte konaklamalarına yarayan yapı.

Gözlem: bir olayın, bir gerçeğin ya da bir nesnenin niteliklerini öğrenmek

Mozaik :türlü renklerde ve küçük küp  biçiminde mermer, taş ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilip yapıştırılması yoluyla yapılan resim ya da süsleme işi.

Kent :ilçe ve ilçeden büyük yerleşim yeri.

Endüstri :sanayi,işleyim

Ova: daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş, çoğunlukla alüvyonla örtülü, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, eğimi az, geniş ya da dar olabilen, düz toprak parçası

Mitolojik:mitolojiyle ilgili olan.

Yukarıdaki kelimelerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kelimeyi arkadaşlarınızla paylaşmayınız. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya çıkarak seçtiğiniz kelimeyi konuşmadan, kelimenin yaptığı çağrışımları çizerek arkadaşlarınıza
anlatmaya çalışınız.(Bu kısmı sınıfta yapmanız gerekmektedir)

Doğru tahminlerden sonra kelimenin anlamını sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Öğretmeninizin uygun gördüğü süre boyunca oyuna devam ediniz.

Cevap:

Han: Han sahibi çok iyi biriydi.

Gözlem: Deneyi gözlemlerken yeni bilgiler edindim.

Mozaik: Ülkemizin başı şehirlerinde mozaik üretilen özel fabrikalar bulunmaktadır.

Kent :Kentimize sahip çıkmalıyız

Endüstri: birçok endüstriyel ürün geri dönüşüme kazandırılarak çevre kirliliği önlenebilir

Ova: Amik ovası Hatay’ın güzelliklerindendir.

Mitolojik :Bugün öğretmenim Yunan Mitolojisini araştırma ödevi verdi.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Koza Yayınları 

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Hatay, ülkemizin hangi bölümünde bulunmaktadır?

Cevap:Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin güneyinde bulunmaktadır.

Hatay’ın en verimli toprakları nerededir?

Cevap: Amik Ovasında dır.
Asi Nehri’ne neden “ters akan nehir” denilmektedir?

Cevap: Amik Ovası’nı sulayan ve bölgede güneyden kuzeye doğru akan tek nehir olduğu için “ters akan nehir” olarak adlandırılmıştır.

Hatay üzerinden geçen göçmen kuşlar nereden gelip nereye giderler?

Cevap:Afrika’da kışı geçiren göçmen kuşlar, ilkbahar göçü sırasında Hatay üzerinden ülkemize girer. Buradan Avrupa’ya ve Asya’nın batısına doğru giderler. Sonbaharda aynı yolu izleyerek geri dönerler.

Antakya Arkeoloji Müzesi nasıl bir özelliğe sahiptir?

Cevap:Dünyanın en zengin ikinci mozaik müzesidir.

Hatay’da bulunan ve Anadolu’da inşa edilen ilk cami olarak bilinen caminin adı nedir?

Cevap: Habibi Neccar Cami


Hatay hangi yemekleriyle bilinmektedir?

Cevap: Hatay mutfağı et yemekleri, dolmaları, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları ve salataları, doğadan toplanan bitkilerle yapılan yemekleri, tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri ile Anadolu’nun en zengin mutfakları arasındadır.

Antakya’daki Uzun Çarşı’nın içinde neler bulunmaktadır?

Cevap:çinde camiler, hanlar ve hamamlar vardır. Çarşıda semerciler, demirciler, bakırcılar, sepetçiler, fırıncılar, künefeciler ve buğday pazarı da bulunmaktadır.

3.ETKİNLİK

Metnin görsellerini inceleyiniz. Sizce bu görseller metinde anlatılan bilgiler için uygun ve yeterli midir? Açıklayınız. Aşağıdaki alana metnin içeriğine uygun bir resim de siz çiziniz.

Cevap:Metinde anlatılanlara göre verilen resimler uygundur.

(Resmi öğrencinin kendisi çizmesi gerekir.)


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Koza Yayınları 

4.ETKİNLİK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî İnternet sitesine ait aşağıdaki görseli inceleyiniz ve verilen bilgileri okuyunuz.

Okuduğunuz metinde anlatılan Hatay’a özgü varlıklar, millî kültür ögelerimizdendir.
Bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren, milletin tarihi
boyunca oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümüne millî kültür denir. Millî
kültür, bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurdur.
Ülkemizdeki millî kültür ögelerinin korunmasında en büyük rolü, Kültür ve Turizm
Bakanlığı üstlenmektedir. Bakanlığın sitesinden millî kültür ögelerimiz hakkında birçok
bilgiye ulaşabilirsiniz.

İnternette araştırma yaparken çok dikkatli olmalısınız. İçeriğini bilmediğiniz pek çok site, gerçek olmayan, yanlış
haber ve bilgileri barındırabilir. Bu tür tehlikelerden korunmak için ‘’gov’’ ve ‘’edu’’ uzantılı İnternet sitelerini
tercih etmelisiniz. “gov” uzantılı siteler resmî kurumlara, “edu” uzantılı siteler de üniversitelere aittir. İnternet
sitelerinden araştırma yaparken güvenilir sitelerden bilgi edinmeniz oldukça önemlidir.

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız çalışmadan hareketle millî kültürümüz hakkında bilgi veren İnternet adreslerini aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu sitelerden hangilerinin güvenilir olduğunu nedenleriyle açıklayınız.

Cevap:

https://www.ktb.gov.tr/

https://tmkv.org.tr/

iki sitede güvenilirdir. İlk site gov uzantılı olduğu için devlete aittir. İkinci site ise org uzantılı olup insanı bilgilendirmek amacıyla kurulan sitelerdir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Koza Yayınları 

5.ETKİNLİK

Kültürümüz içinde yardımlaşma ve paylaşmanın önemli bir yeri olduğunu hatırlayınız. Suriye’den göç eden çok sayıdaki insana Hatay ilimiz ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Ardından elinizde sihirli bir değnek olduğunu düşününüz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabileceğiniz hakkında bir konuşma
yapınız. Konuşmanızda, kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız.

“Ülkelerindeki iç savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, canlarını kurtarmak için o kadar hızlı kaçtılar ki yanlarına sevdiklerinden başka hiçbir şey almadılar. Daha önce hiç bulunmadıkları bu topraklara, başka bir baharı görmek umuduyla geldiler. İstedikleri, uyuyacak bir yerden öte yaşayacak bir yerdi. Karınlarına
girecek olanı değil yüreklerine girecek olanı düşünüyorlardı…”

Cevap: 2011 den bu yana pek çok Suriyeli ülkemize göç etmiştir. Sınır kapısı Hatay ilinde olduğu için daha çok Hatay da bulunmaktadırlar. Yaşam sıkıntısı,sevdiklerini kaybetmenin acılarını yaşayarak ülkemize göç etmişlerdir. Böyle insanlara hem madden hem de manen yardımcı olamamız gerekir. Ülkemizde bunları ellerinden geldiği kadar yapmaktadır.

6.ETKİNLİK

Yaşadığınız veya gezip gördüğünüz yerlerden birini anlatan bir yazı yazınız.

Cevap:Bugün size en son gittiğim yer Nevşehir’den bahsedeceğim. İlk olarak Nevşehir iç Anadolu da yer almaktadır. Vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıları aşındırması nedeniyle ”peribacaları” oluşumları ortaya çıkmıştır.Daha çok Ürgüp ilçesinde olan şapkalı peri bacaları ilgi odağı olmaktadır. Göreme de ise daha çok mahzenler ilgi çekmektedir. İki yerde de çok güzel manzara ve tarihi kalıntılar vardır. Turistin çok geldiği yerlerden olup görsellik açısından da çok güzeldir. Gezmenizi tavsiye ederim.

Sonraki Derse Hazırlık

Toplumlar ve ülkeler için bayrağın önemini araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Edindiğiniz bilgilerden hareketle “Bayrağın Bir Millet İçin Önemi” hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızda vurgulayacağınız bilgileri belirleyiniz. Konuşmanızı birkaç kez prova ediniz.

Cevap:Bayrak, bir halkın ya da devletin özgür olduğunun kanıtıdır. Bayrak vatanında yaşayabiliyorsan özgürlüğünün sembolüdür.

Bayrak denince özgürlük için yaptığımız savaşlar geliyor aklıma. Atalarımızın vatanları uğruna yaptıkları mücadeleler sadece Al yıldızlı bayrağımızı göklerden indirmemek içindi.Bizde bu bayrağımızı göklerde dalgalanmasını sağlamalıyız.

Bir önceki yazımız olan 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255-256-257-258-259 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

bağlantı

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.